Офіційний веб-сайт
Головне менюНовини
 

30.08.2019


Громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи забезпечуються додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів обласного бюджету

   В області на даний час проживає 20,5 тис. громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   На рівні області соціальна підтримка вказаної категорії громадян забезпечується шляхом надання додаткових соціальних гарантій.
   В рамках обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області щороку з обласного бюджету збільшується фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2019 році на вказані цілі з обласного бюджету виділено 10,1 млн. грн., що на 31% більше ніж у минулому році.
   За рахунок коштів обласного бюджету надається пільга на медичне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Щорічно виплачується адресна допомога дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи та сім'ям з дітьми, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. У поточному році розмір разової адресної допомоги вказаним категоріям громадян збільшено до 2,5 тис. грн. на особу.
   Забезпечення санаторно-курортним лікуванням вказаної категорії громадян здійснюється за рахунок коштів державної програми. З метою охоплення санаторно-курортним лікуванням більшої чисельності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, додатково виділяються кошти з обласного бюджету. На вказані цілі у поточному році з обласного бюджету виділено 2,0 млн. грн., що надасть змогу додатково оздоровити 273 громадян вказаної категорії.
   Продовжується запроваджена з 2018 року виплата додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою в санаторно-курортних закладах, які розташовані на території Полтавської області. Виплата здійснюється в сумі фактично здійсненої пільговиком доплати за надані послуги санаторно-курортного лікування, відповідно до укладеного управлінням соціального захисту населення тристороннього договору, але не більше 4,0 тис. грн. ( у 2018 році така виплата складала не більше 2,0 тис. грн.).
   Громадянам, що супроводжують на оздоровлення особу з інвалідністю І групи з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з обласного бюджету проводиться виплата матеріальної допомоги для одночасного придбання путівки. У поточному році розмір такої допомоги підвищено до 6,0 тис. грн.(у 2018 році розмір допомоги складав 5,0 тис. грн.).
   У тісній співпраці з громадськими Чорнобильськими організаціями області Департаментом соціального захисту населення здійснюється моніторинг актуальних питань з метою розширення напрямів соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в рамках обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області.

8.08.2019


Виплата державних соціальних допомог в серпні 2019 року

   В області забезпечено проведення своєчасної виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за серпень 2019 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 112,8 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
   05 серпня 2019 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата проводиться Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області через відділення поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

6.08.2019   25 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №616, якою затверджено у новій редакції Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - Порядок).
   Згідно з Порядком, субвенція спрямовується зокрема на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності, придбання житла, розроблення проектної документації на нове будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, та на новий напрямок - виплату дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
   Області у поточному році для реалізації вказаної програми передбачені лімітні асигнування у сумі 23,6 млн. грн.
   Для розгляду пропозицій та прийняття рішення щодо розподілу коштів субвенції між бюджетами міст та районів області, розпорядженнями голови облдержадміністрації від 6 серпня 2019 року №578 та № 579 затверджено відповідно склад обласної комісії і положення про комісію.
   З метою комплексного підходу до реалізації Порядку, в роботі комісії будуть задіяні служби у справах дітей, управління соціального захисту населення, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші служби.
   На сьогодні здійснюється перший етап реалізації Порядку, яким передбачено формування на рівні міст, районів та об'єднаних територіальних громад потреби за напрямами спрямування субвенції.

2.08.2019


ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НАЛЕЖНІ ДО ОТРИМАННЯ ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ НЕЗЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

   Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2017 №719 ,,Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей ? регламентовано порядок та механізм надання компенсації на придбання житла особам, яким гарантовано право позачергового забезпечення житлом відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація) і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік) та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
   Право на отримання грошової компенсації мають:
   - члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли) і які перебувають на квартирному обліку;
   - особи з інвалідністю I-II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - особи з інвалідністю).
   Грошова компенсація виплачується в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації.
   Перевірку наявності підстав для виплати компенсації, прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації та визначення розміру компенсації здійснюють Комісії, створені при виконавчих комітетах міських, районних в містах радах або при районних держадміністраціях (далі – Комісії).
   Заяву про призначення грошової компенсації член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   До заяви додаються копії:
   - документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
   - посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус особи як члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю; - довідки встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
   - згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;
   - документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.
   У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, розраховуючи за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, та 35,22 кв. метра загальної площі на сім'ю і додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю. Розрахунок компенсації здійснюється з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном. При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.
   До членів сімей осіб з інвалідністю належать дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (від 14 до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II груп або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, до закінчення такими дітьми закладів освіти, не більше ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати, що проживають разом з ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 60-річного віку, або отримують пенсію за віком.
    Грошова компенсація перераховується на відкритий заявником у відділенні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок).
   Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.
   Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю самостійно обирають житло, та використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва, в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.
   Переказ коштів за обране житло здійснюється уповноваженим банком в безготівковому порядку на рахунок продавця, відповідно до договору купівлі-продажу.
   Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов'язково зазначається в договорі.

12.07.2019


Кому необхідно подати нові заяву та декларацію для призначення субсидії

   З травня 2019 року управліннями соціального захисту населення проведено автоматичний розрахунок житлових субсидій на наступний термін 2019-2020 років без додаткового звернення 154 тис. сімей.
   Проте відповідно до норм чинного законодавства для окремих категорій одержувачів субсидії розрахунок житлової субсидії на наступний термін здійснюється виключно після подання нових заяв і декларацій. Зокрема, це:
   - сім'ї, яким субсидія призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб;
   - орендарі житла та внутрішньо переміщені особи;
   - сім'ї, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (наприклад: хтось прописався чи виписався, розлучення, смерть чи народження);
   - сім'ї, яким субсидія призначалась за рішенням комісії де є особи працездатного віку, в яких відсутні доходи або дохід менше мінімальної заробітної плати та/або ними чи за них несплачено єдиний соціальний внесок.
   Таким сім'ям необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення до кінця вересня поточного року.
   Чому важливо звернутись до кінця вересня! Якщо сім'я звернеться за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період субсидію буде призначено (в тому числі в нульовому розмірі), управління соціального захисту населення розрахує розмір субсидії автоматично на початку опалювального сезону без додаткового звернення.
   Звернення за призначення субсидії у літній період заощадить Ваш час та надасть можливість отримати субсидії з початком опалювального періоду без затримки.
   По зверненням, які надійдуть протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлову субсидію (у разі наявності правових підстав) буде призначено з жовтня поточного року.

9.07.2019


Розпочато виплату грошової компенсації на придбання житла сім'ям загиблих учасників АТО/ООС, особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників АТО/ООС та учасників бойових дій на території інших держав, внутрішньо переміщеним особам з числа учасників АТО/ООС

   В рамках державних програм, спрямованих на забезпечення житлом окремих пільгових категорій громадян, право на пільгове забезпечення яких гарантоване Законом України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до області надійшли кошти в сумі 20,3 млн. грн., виділені відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 №418-р та 421-р.
   Кошти спрямовуються бюджетам міст Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава та Диканського, Гадяцького, Полтавського районів для подальшого перерахування структурним підрозділам соціального захисту населення для проведення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 26 сім'ям, які перебувають на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та яким призначено грошову компенсацію відповідно до норм постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719, від 28.03.2018 №214, від 18.04.2018 №280.
   Зокрема, за рахунок виплаченої грошової компенсації житло придбають: 1 сім'я загиблого учасника АТО/ООС, 16 сімей осіб з інвалідністю ІІ групи з числа учасників АТО/ООС, 8 сімей осіб з інвалідністю війни ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та 1 сім'я внутрішньо переміщеної особи з числа учасників АТО/ООС.

5.07.2019


Завершено виплату грошової компенсації замість путівки громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2019 рік

   Законом України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачено щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1 та дітей з інвалідністю, внаслідок Чорнобильської катастрофи, чи одержання за бажанням грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування.
   Порядок виплати грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.
   Розмір компенсації визначається Міністерством соціальної політики України з розрахунку 35% від розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838. У поточному році розмір такої компенсації складає 524 грн.
   Для отримання компенсації замість санаторно-курортного лікування у 2019 році в термін до 15 жовтня 2018 року до управлінь соціального захисту населення подали заяви 623 особи постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1. На даний час виплата зазначеним громадянам проведена в повному обсязі.
   Для отримання компенсації замість санаторно-курортного лікування у 2020 році в термін до 15 жовтня 2019 року до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання необхідно подати такі документи: заяву, медичну довідку за формою 070/о, копію посвідчення та копію паспорта.
   Питання санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, перебуває в області на постійному контролі.

19.06.2019


Виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в червні 2019 року

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (зі змінами) в області проведена виплата зазначеної допомоги за червень 2019 року.
   13 червня 2019 року в область надійшли кошти для проведення виплати щомісячної адресної допомоги за червень 2019 року в повному обсязі
   Виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 7,3 млн. грн. понад 4,5 тис. сімей у червні проведена на їх поточні рахунки в АТ «Державний ощадний банк України».

31.05.2019


В області триває санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

   В області триває оздоровча кампанія 2019 року громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. На даний час санаторно-курортним лікуванням забезпечено 107 громадян в самостійно обраних ними санаторно-курортних закладах.
   В межах затвердженого обсягу фінансування у поточному році передбачено забезпечити оздоровленням 1083 громадян вказаної категорії, в тому числі 273 громадян отримають санаторно-курортне лікування за рахунок коштів обласного бюджету, які додатково сумі 2,0 млн. грн. виділені на вказані цілі в рамках обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області.
   Громадяни, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854, направляються на оздоровлення, згідно укладених тристоронніх договорів, між управлінням соціального захисту населення санаторно-курортним закладом, який самостійно обрав пільговик, та самим пільговиком.
   У червні поточного року завершується виплата компенсації замість санаторно-курортного лікування громадянам вказаних категорій, які обрали таку виплату та звернулися з відповідними заявами до органів соціального захисту населення в термін до 15 жовтня 2018 року. Розмір вказаної виплати, у поточному році складає 524,0 грн. На даний час виплату отримали 519 громадян (83%). Протягом червня виплата буде проведена ще 104 громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1.
   У поточному році продовжується дія напрямків обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області щодо виплати матеріальної допомоги для супроводу на санаторно-курортне лікування особи з інвалідністю І групи внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на виплату додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях, розташованих на території Полтавської області.

17.05.2019


Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю загального захворювання та дитинства

   Механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, деяким категоріям осіб з інвалідністю регламентується Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 зі змінами.
   Дія цього Порядку поширюється на осіб з інвалідністю від загального захворювання, дитинства та осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій.
   Виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування особам з інвалідністю проводиться на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає їх право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
   Грошова компенсація виплачується особам з інвалідністю – за місцем перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, якщо вони протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу.
   Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи:
   заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;
   медична довідка за формою 070-0 щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
   довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності;
   документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування).
   Вказаним Порядком визначено механізм розрахунку середньої вартості за путівку чи самостійне санаторно-курортне лікування для виплати грошової компенсації особам з інвалідністю.
   Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (у 2019 році -1497 грн.).
   Середня вартість путівки для виплати особам з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування в 2019 році становить 524,00 грн.
   Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи - 75 відсотків (393 грн.), III групи - 50 відсотків (262 грн.) розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки.
   Особам з інвалідністю, які до 31 грудня 2016 року перебували на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою і не забезпечувалися санаторно-курортним лікуванням протягом трьох років необхідно звернутися в районне управління соціального захисту населення та надати відповідну заяву на виплату у 2019 році грошової компенсації за невикористане право на санаторно-курортне лікування. У 2019 році грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування планується виплатити 382 особам з інвалідністю від загального захворювання та дитинства.

17.05.2019


Монетизація пільг: готівкова та безготівкова форми

   З першого жовтня 2019 року стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
   Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова.
   Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через АТ "Ощадбанк". Для цього АТ "Ощадбанк" вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того, АТ "Ощадбанк" здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ "Ощадбанк".
   Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться, перш за все, про людей похилого віку, які звикли до усталеного алгоритму дій і не бажають його змінювати.
   Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого, Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ "Ощадбанк" та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.
   Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.
   Впровадження цих механізмів має на меті поєднати максимальну зручність для громадян зі створенням необхідних умов для розвитку прозорого та конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг.

17.05.2019


5 запитань про субсидії

   
1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

   Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.
   Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій.

   
2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?

   Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала Комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім'ї.
   Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
   Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

   
3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період якщо є борг?

   Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.
   Не враховуватиметься заборгованість, що виникла у зв'язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
   Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.
   
4. Чи буде монетизація пільг?

   Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.
   Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
  
 5. Чи потрібно сім'ям, яким призначено субсидію на літній період у жовтні іти в управління соцзхисту, щоб оформити її на зиму?

   Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

8.05.2019


Кому з 1 травня 2019 року необхідно подати нову заяву та декларацію для призначення житлової субсидії на наступний термін

   Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
   Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний термін для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Звертаємо увагу, що для призначення субсидії на наступний термін з 1 травня поточного року заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати:
   - сім'ям, яким субсидія призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (при виключенні зі складу домогосподарств осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають);
   - у разі наявності у осіб, з урахуванням яких призначено субсидію, членів сім'ї (чоловіка/дружини, неповнолітніх дітей), які зареєстровані за іншою адресою;
   - орендарям та внутрішньо переміщеним особам;
    - у разі зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (наприклад: хтось прописався чи виписався).
   Іншим сім'ям право на субсидію буде визначено автоматично, без повторного звернення.
Про що необхідно одержувачам субсидії інформувати управління соціального захисту населення

   Нагадуємо, що отримувачі субсидії протягом 30 календарних днів повинні повідомити управління соцзахисту населення про зміну:
   - складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (в такому випадку подаються нові заява та декларація);
   - соціального статусу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства (наприклад: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером);
   - переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання та переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
   - управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;
   - про наявність у будь-кого із складу домогосподарства або членів їх сім'ї у володінні транспортного засобу із дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда);
    - про здійснення купівлі або набуття права власності у інший законний спосіб на земельну ділянку, квартиру, інші товари довгострокового вжитку або оплати послуг будь-ким із складу домогосподарства або членами їх сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) на суму яка перевищує 50 тисяч гривень.
Призначення субсидії сім'ям, які мають заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги

   Субсидія не призначається сім'ям, які мають прострочену понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).
   З метою призначення субсидії з 1 травня 2019 року на наступний термін, у разі наявності заборгованості, необхідно терміново вирішити питання її погашення або укласти з надавачем послуг договір реструктуризації боргу.
   За умови документального підтвердження протягом двох місяців сплати заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку неопалювального (опалювального) сезону. В іншому випадку субсидія призначається з місяця, наступного за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії.

12.04.2019


Виплата державних соціальних гарантій в квітні 2019 року

   В області забезпечено проведення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за квітень 2019 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 104,7 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
   Для здійснення виплати вказаних допомог за квітень 2019 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 119,5 млн.грн.
   05 квітня 2019 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата буде проведена відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
    Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

12.04.2019


До дня чорнобильської трагедії кожна вдова учасника ліквідації аварії на ЧАЕС отримає разову грошову допомогу з обласного бюджету.

   На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області виготовлені виплатні документи для проведення виплати одноразової допомоги 1 465 вдовам учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з розрахунку по 2 500 грн. кожному на загальну суму 3 662,5 тис.грн.
   11.04.2019 року кошти для проведення зазначеної виплати перераховані на вкладні рахунки в установах уповноважених банків та поштові відділення за місцем проживання одержувачів.

02.04.2019


З 1 квітня 2019 року багатодітні сім'ї отримають допомогу на третю і наступну дитину віком до 6-ти років по 1700 грн.

   З 1 квітня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 № 250 передбачено виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.
   
Хто має право на призначення допомоги?
   Право на допомогу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні. Допомога призначається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.
   
Термін, на який призначається допомога, та її розмір.
   Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
   ВАЖЛИВО: громадянам, які звернуться за допомогою на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях у період з квітня по червень 2019 року включно, допомога призначається з 1 квітня 2019 року.
   У разі коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
   Допомога призначається у розмірі 1700 гривень.
   
Куди звертатися за допомогою?
   Призначення і виплата допомоги здійснюється управліннями соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги.
   У разі утворення об'єднаної територіальної громади документи для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами та передаються управлінням соціального захисту населення.
   У сільській місцевості прийом документів здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.
   
Які документи подають для призначення допомоги?
   Для призначення допомоги за умови пред'явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус до управлінь соціального захисту населення подаються:
   - заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, за затвердженою формою;
   - копії посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу)
   - копії посвідчення дітей з багатодітної сім'ї (з пред'явленням оригіналу);
   - копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред'явленням оригіналів).
   Вказані документи подаються заявником особисто

17.12.2018


Як сплатити за житлово-комунальні послуги з урахуванням призначеної субсидії.

   Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-комунальних послуг.
   Відповідно до законодавства з 1 жовтня 2018 року сім'ї, які отримують житлову субсидію, зобов'язані щомісяця сплачувати обов'язкову частку платежу, зазначену у повідомленні про призначення субсидії.
   У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка платежу, сім'я сплачує її фактичну вартість.
   Крім того, слід звернути увагу, якщо сім'єю використано послугу понад встановлених соціальних нормативів - сім'я зобов'язана сплатити обов'язкову частку платежу та додатково оплатити повну вартість послуги, використаної понад встановленої соціальної норми.
   Наприклад:
   Субсидія на послугу газопостачання (на опалення та газову плиту) призначена в межах соціальних нормативів - 312 кубічних метрів газу. Згідно повідомлення про призначення субсидії обов'язкова частка платежу за послугу газопостачання для сім'ї становить 750 грн.
   - якщо для опалення житлового приміщення, в межах соціальних норм, використано 150 кубічних метрів газу, загальна вартість яких складає 1282,50 грн., - сім'я сплачує обов'язкову частику платежу (750 грн.);
   - якщо такою сім'єю використано 70 кубічних метрів газу загальною вартістю 598,50 грн. – сім'я сплачує фактичну вартість отриманої послуги (598,50 грн.). Невикористана сума призначеної субсидії залишається на рахунку споживача в газопостачальному підприємстві (в межах опалювального періоду). Зекономлені кошти будуть зараховані підприємством в рахунок оплати на наступні місяці (крім оплати обов'язкової частки платежу;
   - якщо сім'єю використано 350 кубічних метрів газу, що перевищує встановлені соціальні нормативи - сім'я сплачує обов'язкову частку платежу (750 грн.) та додатково сплачує повну вартість послуги, використаної понад встановлених соціальних нормативів (38 кубів газу х8,55 грн. = 324,90 грн.). Всього необхідно сплатити - 1074,9 грн.
   Увага, відповідно до пункту 22 Положення про порядок призначення житлових субсидій надання раніше призначеної субсидії припиняється, зокрема, за поданням надавачів комунальних послуг, у разі наявної заборгованості зі сплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).

17.12.2018


Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

   Питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб вже протягом чотирьох років залишається одним з найважливіших та найскладніших в українському суспільстві. Станом на 01.12.2018 кількість внутрішньо переміщених осіб у Полтавській області складає 25,4 тис. осіб або 17,8 тис. сімей, які вимушено покинули свої домівки через збройну агресію Російської Федерації.
   Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб – 1,3 тис. осіб з інвалідністю, понад 4,7 тис. дітей.
   З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей Урядом ще у жовтні 2014 року запроваджено надання цим людям щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
   Фактично, держава вже виплатила внутрішньо переміщеним особам майже 12 млрд. грн., з них 431,4 млн. грн. отримали внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку у Полтавській області.
   Органи соціального захисту населення області своєчасно та в повному обсязі забезпечують фінансування цих виплат.
   За 11 місяців 2018 року органами соціального захисту населення у Полтавській області здійснено виплати грошової допомоги ВПО 84,2 млн. грн., що на 1,4 млн. грн. або на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
   Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що з метою вдосконалення механізму адресної допомоги з урахуванням особливих потреб найбільш соціально незахищених категорій громадян, прийнято ряд важливих змін до нормативно-правових актів:
   - підвищено розмір грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю на 30%;
   - особам з інвалідністю ІІ групи збільшено грошову допомогу на 15%;
   - підвищено граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, на 42% або на 1000 грн (з 2400 грн до 3400 грн);
   - вирішено питання доставки соціальних виплат додому особам з інвалідністю І групи та людям, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
   - розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, шляхом збільшення верхньої межі суми коштів, які можуть мати члени сім'ї внутрішньо переміщеної особи на депозитному банківському рахунку (рахунках) та не втрачати право на отримання грошової допомоги, з 10 до 25 кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
   - врегульовано актуальне питання отримання грошової допомоги ВПО, житло яких зруйновано або стало непридатним внаслідок проведення антитерористичної операції, затверджено відповідну форма акта обстеження технічного стану житла;
   - підвищено розмір грошової допомоги особам, які отримують пенсії, та дітям з 884 до 1 000 гривень; граничного розміру загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, з 2400 до 3 000 гривень та до 5 000 гривень багатодітним сім'ям.
   Нещодавно, у зв'язку з прийняттям Урядом 11 липня розробленої Мінсоцполітики постанови № 548, врегульовано питання виплати грошової допомоги дітям, які народилися у ВПО після початку тимчасової окупації, АТО; збільшено розмір допомоги студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років до 1000 грн.; надано можливість ВПО завчасно звертатися щодо продовження грошової допомоги на наступний період.
   Разом з тим держава використовує і інші важелі соціальної підтримки ВПО, зокрема студенти ВПО мають можливість отримувати від держави соціальну стипендію.
   Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27.04.2018 № 329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022", спрощено й полегшено нарахування для ВПО субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
   Протягом останнього року Мінсоцполітики вжито заходів щодо максимального спрощення механізму забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, прийнято низку постанов Уряду з цих питань.
   Зокрема, було суттєво спрощено порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, а також для працюючих в органах державної влади та місцевого самоврядування внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців з числа ВПО.

13.12.2018


"Рука допомоги" внутрішньо переміщеним особам

   В області успішно реалізується пілотний проект Міністерства соціальної політики України "Рука допомоги", метою якого є повернути на ринок праці працезданих безробітних з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщених осіб.
   Органами соціального захисту населення станом на 01.12.2018 до участі у проекті залучено 389 внутрішньо переміщених осіб, що становить 45 % від загальної кількості потенційних учасників – непрацюючих внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, облікованих на території області.
   З початку дії пілотного проекту службою зайнятості працевлаштовано на постійне місце роботи 116 внутрішньо переміщених осіб, залучено до громадських робіт 95 осіб, безвідсоткову фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу отримали 20 осіб. На придбання обладнання та матеріалів для вказаної категорії осіб з Державного бюджету використано 1,3 млн. грн.
   З початку 2018 року фінансову допомогу для започаткування власної справи за рішенням обласної Комісії при облдержадміністрації отримали 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб на суму 816,8 тис. грн.
   В ході реалізації проекту 29 листопада 2018 року на засіданні обласної Комісії прийнято рішення про надання фінансової допомоги двом особам з числа внутрішньо переміщених осіб. Основним напрямом діяльності обрано виробництво у сфері легкої промисловості (виготовлення дизайнерських шкарпеток, міні-ательє комп'ютерної вишивки).
   Комісією, в порядку контролю за використанням бюджетних коштів, заслухано звіти семи учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу в попередні періоди, про провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-планів. За результатами звітів порушень не виявлено, учасники дотримуються умов договору.
   Фінансову допомогу отримали внутрішньо-переміщені особи у м.Миргород - 3 особи, Глобинському, Козельщинському, Котелевському, Кременчуцькому районах, Шевченківському у м. Полтава та Автозаводському у м. Кременчуці – по 2 особи, у Карлівському, Шишацькому районах, Київському районі у м.Полтава та м. Горішні Плавні – по 1 особі.
   Основними видами діяльності, яку обрали учасники пілотного проекту для започаткування власної справи в області є технічне обслуговування та ремонт автомобілів, обробка металевих виробів, обробка деревини та виготовлення столярних виробів, надання ветеринарних послуг, вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво, виробництво та реалізація продовольчих товарів, інше.
   Як показав моніторинг здійснення підприємницької діяльності – усі започатковані справи успішно розвиваються. До участі у проекті залучаються члени сім'ї, підприємницька діяльність стає сімейною справою.
   Участь у пілотному проекті стало підґрунтям для ефективного повернення до економічної активності безробітних громадян, сприяє кращій адаптації вимушених переселенців, створенню нових робочих місць.

10.12.2018


Виплата державних соціальних гарантій в грудні 2018 року

    В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за грудень 2018 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 123,8 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
   Для здійснення виплати вказаних допомог за грудень 2018 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 124,4 млн.грн.
   05 грудня 2018 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
    Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

10.12.2018


Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у грудні 2018 року

   В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за грудень 2018 року.
   Всього в області перебуває на обліку 139 прийомних сімей та 40 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 500 дітей.
   Для здійснення виплати зазначеної допомоги у грудні 2018 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 2,4 млн. грн.
   07 грудня 2018 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі .
   Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

7.12.2018


Підвищення соціальних гарантій

    Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 грудня 2018 року підвищено розміри прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, що в розрахунку на місяць становлять:
    - на одну особу - 1 853 грн.;
    - для дітей віком до 6 років – 1 626 грн.;
    - для дітей віком від 6 до 18 років – 2 027 грн.;
    - для працездатних осіб – 1 921 грн.;
    - для осіб, які втратили працездатність – 1 497 грн.
    Зазначені розміри порівняно з минулими, що були встановлені з 1 липня 2018 року, зросли у середньому на 4,3 відсотка.
    Зокрема, з 1 грудня 2018 року збільшено розміри допомоги: у зв'язку з вагітністю та пологами, одиноким матерям, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та на дітей з інвалідністю, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронатним вихователям, грошової допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та на догляд, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, що не набула права на пенсію, особам з інвалідністю з числа одержувачів адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.
    Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області з урахуванням зміни прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року проведено збільшення розміру державних соціальних виплат, розмір яких розраховується залежно від мінімальних соціальних стандартів. Перерахунки державних гарантій проведено автоматизовано без звернення одержувачів та в стислі терміни.
    Отже, в грудні одержувачі отримають перераховані розміри соціальних виплат.

20.07.2018


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

    В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за липень 2018 року.
    На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 118,1 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
    Для здійснення виплати вказаних допомог за липень 2018 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 122,2 млн.грн.
    05 та 20 липня 2018 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі. Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
    Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

12.07.2018


Про що одержувачі житлової субсидії повинні інформувати органи соціального захисту населення

    Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів проінформувати управління соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
    - зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
    - зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;
    - зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
    - зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
    - зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;
    - наявність у володінні осіб з урахуванням, яких призначено субсидію, а також у членів їх сімей, транспортного засобу з дати випуску якого не минуло 5 років;
    - здіснення купівлі (набуття права власності у інший визначений законодавством спосіб)/ оплати послуг на суму понад 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
    При цьому, у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім'ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
    Звертаємо увагу, що з 1 травня поточного року під час призначення субсидії враховуються доходи не лише зареєстрованих осіб, яким призначається субсидія, але і членів їх сім'ї, у разі реєстрації (фактичного поживання) за іншою адресою. Таким сім'ям для призначення субсидії необхідно подати нові заяви про призначення житлової субсидії і декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
    Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.
    У разі неповідомлення про вказані зміни надання субсидії припиняється сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається до бюджету.

09.07.2018


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

    В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за липень 2018 року.
    На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 118,1 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
    Для здійснення виплати вказаних допомог за липень 2018 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 110,4 млн.грн.
    05 липня 2018 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
    Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
    Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

04.07.2018


Підвищення соціальних гарантій

    Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 липня 2018 року підвищено розміри прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, що в розрахунку на місяць становлять:
    - на одну особу - 1 777 грн.;
    - для дітей віком до 6 років – 1 559 грн.;
    - для дітей віком від 6 до 18 років – 1 944 грн.;
    - для працездатних осіб – 1 841 грн.;
    - для осіб, які втратили працездатність – 1 435 грн.
    Зазначені розміри порівняно з минулими, що були встановлені з 1 грудня 2017 року, зросли у середньому на 4.5 відсотка.
    Зокрема, з 1 липня 2018 року збільшено розміри допомоги: одиноким матерям, жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства І А групи та на дітей з інвалідністю з числа одержувачів надбавки на догляд, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошової допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, що не набула права на пенсію, особам з інвалідністю з числа одержувачів адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.
    Оскільки розмір допомоги чи компенсації обчислюється у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму тієї або іншої групи населення (від 7% до 200%), відповідно, розмір збільшення виплати може становити до 168 гривень одній особі. Загальна сума підвищення залежить від виду допомоги та кількості членів сім'ї, яким допомога призначена.
    Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області з урахуванням зміни прожиткового мінімуму з 1 липня поточного року проведено збільшення розміру державних соціальних виплат, розмір яких розраховується залежно від мінімальних соціальних стандартів. Перерахунки державних гарантій проведено автоматизовано без звернення одержувачів та в стислі терміни. Отже, в липні одержувачі отримають підвищені розміри соціальних виплат.

18.10.2017


Інформація про засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації

   18 жовтня 2017 року о 10.00 відбулось засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації під головуванням заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації, голови робочої групи з питань гуманітарної допомоги Пругла О.Є.
   На засіданні робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації прийнято рішення про:
   - надання листа-підтримки Кобеляцькій центральній районній лікарні щодо доцільності визнання пожежного автомобіля, пожежно-технічного обладнання та спорядження, що планується отримати з Німеччини, гуманітарною допомогою,
   - безоплатну передачу у власність особам з інвалідністю автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, якими вони були забезпечені через органи соціального захисту населення і користувалися більше 10 років.
Крім того, затверджено перелік документів для перереєстрації у власність осіб з інвалідністю автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, якими вони були забезпечені через органи соціального захисту населення та користувалися більше 10 років.

18.10.2017   В області діє програма виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування.
   Згідно програми передбачено відшкодування вартості проїзного квитка.
    Для виплати компенсації за проїзд пільговику необхідно звернутися з проїзними документами,
   пільговим посвідченням та паспортом до управління соціального захисту населення.
    Перелік категорій, що користуються пільгами з проїзду на міжміських маршрутах згідно законів України:
   • учасники бойових дій;
   • інваліди війни;
   • особи, які супроводжують інвалідів війни І групи;
   • діти з багатодітних сімей;
   • інваліди, особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи) (50-відсоткова знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);
   • батьки загиблих військовослужбовців (50-відсоткова знижка вартості проїзду);
   • інваліди військової служби (50-відсоткова знижка вартості проїзду);
   • учасники-добровольці антитерористичної операції на підставі посвідчення "учасника-добровольця антитерористичної операції", статус яким встановлено Комісією з визнання та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції обласної державної адміністрації.

10.10.2017


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за жовтень 2017 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 136,3 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
   Для здійснення виплати вказаних допомог за жовтень 2017 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 119,7 млн. грн..
   5 жовтня 2017 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256.

10.10.2017


Про розподіл додаткових коштів для виплати компенсації на придбання житла сім'ям загиблих учасників АТО та осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників АТО у 2017 році

   Забезпечення житлом сімей замгиблих учасників АТО та учасників АТО з інвалідністю І-ІІ групи здійснюється в рамках цільової державної програми, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719 ,,Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей".
   У ІІ кварталі поточного року з державного бюджету області виділено 9,0 млн. грн., за рахунок яких компенсація на придбання житла виплачена 13 сім'ям учасників АТО з міст Горішні Плавні, Кременчук, Полтава, Кобеляцького, Пирятинського, Пмолтавського та Решетилівського районів. На даний час житло придбали 5 сімей з міст Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Кобеляцького та Решетилівського районів.
   Згідно пропозицій обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №673-р області на вказані цілі додатково затверджено 4,7 млн. грн.
   Рішенням обласної комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, засідання якої відбулося 02.10.2017, кошти розподілено між бюджетами міст Кременчука, Лубен, Полтави та Кобеляцького і Миргородського районів для виплати компенсації 6 сім'ям.
   Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 19.10.2016 №719, право на виплату компенсації передбачено сім'ям загиблих учасників АТО, учасникам АТО з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, що потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку відповідно до норм Житлового кодексу.
   Заява про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення подається до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Прийняття рішення та визначення розміру належної компенсації, здійснюють уповноважені комісії, створені при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
   Після надходження до області коштів, грошова компенсація зараховується заявнику на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Протягом року з дня зарахування коштів, сім'ї самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку в будь-якому населеному пункті на території України.

09.10.2017


В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВСЯ ПРОЦЕС РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ "ЗИМОВОЇ" СУБСИДІЇ: ЗМІНИ ТА НОВОВВЕДЕННЯ

   В УКРАЇНІ ОФІЦІЙНО РОЗПОЧАВСЯ ПРОЦЕС РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ЗИМОВОЇ СУБСИДІЇ. У ЖОВТНІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ АВТОМАТИЧНО РОЗРАХУЮТЬ РОЗМІР ДОПОМОГИ НА ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН УСІМ ТИХ, КОМУ У ТРАВНІ ЦЬОГО РОКУ СУБСИДІЮ БУЛО ПЕРЕПРИЗНАЧЕНО НА НОВИЙ ПЕРІОД – 2017-2018РР. ЖОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧИ ДОВІДОК СУБСИДІАНТАМ ПОВТОРНО НЕ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ЧИ ДОНОСИТИ. ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ МАКСИМАЛЬНО СПРОЩЕНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
   Заяву і Декларацію про доходи заново необхідно було подати лише сім'ям, які:
   • орендують помешкання
   • мають зміни у складі сім'ї: хтось прописався чи виписався за останній рік
   • хочуть отримати субсидію на тверде паливо
   Як і минулого року, субсидію нададуть усім, хто потребує реальної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг. Грошей вистачить на всіх.
   Розмір «зимової» субсидії буде відображено у платіжках за опалення, які надійдуть споживачам послуги у листопаді 2017 року. Повідомляють в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
   ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ АДАПТОВАНА ДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН
   На новий опалювальний сезон 2017/18рр. – з 1 жовтня 2017р – при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року – за III і IV квартал 2017 року.
   Це об'єктивно. Бо, громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об'єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому Уряд пішов назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії.
   Крім того, у травні-червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, бо фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо помітно це було у великих містах. Уряд врахував і цей аргумент.
   ПЕНСІОНЕРАМ СУБСИДІЯ РАХУЄТЬСЯ ВИХОДЯЧИ ЛИШЕ З РОЗМІРУ ЩОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ, А НЕ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ
   Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у травні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у червні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу – пенсії.
   Це стосується лише тих українців, які донедавна працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а віднедавна – у минулому чи цьому році (І та ІІ квартали) з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу – пенсію.
   Щоб скористатися таким правом, громадянам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення лише з Декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу – пенсія, наприклад з 1 червня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 року таким українцям не враховуватиметься дохід за I і II квартал 2017 року, а братиметься до уваги лише розмір щомісячної пенсії.
   Якщо ж людина стала пенсіонером, скажімо з вересня, вона має змогу у грудні звернутися до управління соцзахисту з Декларацією про доходи і субсидію перерахують.
   СУБСИДІЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ З 16 ЖОВТНЯ ДО 15 КВІТНЯ, А ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО – ТЕРМІН ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ МЕРОМ МІСТА
   На практиці траплялися випадки, коли у одному населеному пункті дві родини проживають у одному багатоповерховому будинку, але через те, що використовують різні види опалення, по-різному отримували субсидію у жовтні та квітні.
   Для родини, яка використовує централізоване опалення, субсидія у жовтні та квітні нараховувалася відповідно до рішень органу місцевого самоврядування залежно від погодних умов подачі теплоносія. Тому, для таких сімей опалювальний період, починався, скажімо, 18 жовтня й завершувався 10 квітня. Відповідно й здійснювалося нарахування субсидії.
   Для родини, яка має індивідуальне газове опалення, опалювальний період починався з 1 жовтня і завершувався 30 квітня. Однак, враховуючи погодні умови, рідко хто з українців самостійно вмикав опалення вже 1 жовтня, коли на вулиці сприятливий температурний режим.
   Це питання не було унормованим на місцевому рівні, що з року в рік призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому Уряд у травні цього року врегулював це питання на користь субсидіантів.
   Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і обов'язково перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив'язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня до 15 квітня.
   Дане рішення Уряду є соціально й економічно обґрунтованим: розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода в цьому сприяє, наближає країну до її стратегічної мети – до 2020 року стати енергонезалежною.
   ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ У РАЗІ НАЯВНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ?
   Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім'ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо цього не зроблено, держава знову ж таки йде назустріч громадянам і дає змогу оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для продовження субсидії на наступний рік (2017-2018рр.).
   Існують непоодинокі випадки, коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену надавачем послуги суму заборгованості і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти або ж укладати договір реструктуризації. Уряд пішов назустріч таким сім'ям: борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не впливає на субсидію.
   У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу, або до винесення рішення суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року.
   Поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні, не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.
   СУБСИДІЯ БЕЗ «ПРОПИСКИ» МОЖЛИВА НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЖИТЛА
   Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, які не мають офіційної реєстрації, але сплачують комунальні послуги.
   Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла. Рішенням Уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів – власника житла та орендаря.
   Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім'ї.
   ОПЛАТА ДОРОГОВАРТІСНОГО ЛІКУВАННЯ БУДЬ-КОГО З ЧЛЕНІВ СІМ'Ї, ДОВГОТРИВАЛЕ НАКОПИЧЕННЯ КОШТІВ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ, ЧИ ОПЛАТА НАВЧАННЯ ДИТИНИ НЕ ВПЛИВАЄ НА СУБСИДІЮ
   Основний критерій, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак, і тут є виключення. Зокрема, оплата дороговартісного лікування будь-кого з членів сім'ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири, чи оплата навчання дитини.
   Якщо, до прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тисяч гривень і у сім'ї немає іншого помешкання – такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою навчання дитини.
   Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
   На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім'ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також НЕ впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.
   Якщо сім'я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
   СУБСИДІЯ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФАКТИЧНИХ, А НЕ НА ВСІХ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ, МЕШКАНЦІВ ЖИТЛА
   Діти пішли вчитися і фактично з вами не проживають або син чи дочка переїхали у інше місто, але ще досі прописані у Вас? Держава йде назустріч таким сім'ям і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії.
   У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім'ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).
   На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу, приходить, перевіряє, складає акт. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п'ять чоловік, а, на трьох. І це рішення Комісії є обов'язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п'ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п'яти членів родини.
   ПРО ЩО ТРЕБА ОБОВ'ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ ?
   Якщо Ви отримуєте субсидію і у вас відбулися певні зміни, пам'ятайте, ви повинні проінформувати протягом місяця управління соціального захисту населення – усно чи особисто – про таке:
   • складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався
   • соціального статусу членів сім'ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером
   • про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень
   • набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

09.10.2017


До уваги внутрішньо переміщених осіб: змінено розмір щомісячної адресної допомоги для осіб з інвалідністю

   Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 689 внесено ряд змін стосовно розміру щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, граничного розміру загальної суми грошової допомоги, кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на її отримання, а також здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.
   Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам з інвалідністю встановлена у розмірі:
   - для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю — 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1705,6 грн. (з 01.12.2017 -1784,9 грн.);
   - для осіб з інвалідністю II групи — 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1508,8 грн. (з 01.12.2017 -1578,95 грн.);
   - для осіб з інвалідністю III групи — прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1312 грн.(з 01.12.2017 -1373 грн.);
   Граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять особи з інвалідністю, встановлено у розмірі 3400 гривень.
   Розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги. Відповідно до внесених змін грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (42100 грн.).
   Основні зміни стосуються також виплати коштів внутрішньо переміщеним особам. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам проводяться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
   Особи з інвалідністю I групи та особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за письмовими заявами можуть отримати соціальні виплати з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування публічним акціонерним товариством "Укрпошта".
   Спрощено також порядок контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Чергова перевірка не проводиться стосовно осіб, відносно яких Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", а також внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, та військовослужбовців, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції.

09.10.2017


Продовжено строк подання заяв на виплату зекономлених сум субсидій

   З травня 2017 року Урядом запроваджено монетизацію частини невикористаної субсидії на послугу з газо-, електропостачання для індивідуального опалення.
   Для отримання зекономлених сум субсидій необхідно було подати до 1 вересня поточного року до управління соціального захисту населення за місцем проживання відповідну заяву.
   Станом на 01 вересня за виплатою звернулись 83,3 тис. сімей області.
   13.09.2017 Кабінетом Міністрів України постановою № 735 "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (набрала чинності 03.10.2017) продовжено строк подання заяв на підставі рішення комісії при райдержадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради, до 1 листопада, якщо заява не була подана в установлений строк з поважних причин.

09.10.2017


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   На виконання «Обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки» забезпечена виплата одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в АТО 330 особам на загальну суму 660 тис. грн..
   Розмір зазначеної допомоги складає 2000 грн. на кожну особу.
   Розмір зазначеної допомоги складає 2000 грн. на кожну особу.
   05.10.2017 року кошти перераховані на банківські установи та поштові відділення за місцем проживання одержувачів.
   Виплата зазначених видів допомог буде проведена об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків в жовтні 2017 року.

05.10.2017


Андрій Рева: Збільшення пенсій відбудеться в автоматичному режимі, без необхідності звернень громадян

   5 жовтня Міністр соціальної політики Андрій Рева взяв участь у селекторній нараді з керівництвом відділень Пенсійного фонду на місцях з питань запровадження пенсійної реформи під головуванням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
   Під час виступу Міністр поінформував учасників наради щодо основних положень пенсійної реформи.
   Так, відповідно до схваленого Закону з 1 жовтня 2017 року будуть перераховані та осучаснені всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку пенсії, незалежно від того, у якому році була призначена пенсія за матеріалами пенсійних справ, із використанням зокрема:
   єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3 764,4 грн;
   показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 року збільшеного на 79 грн., замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1 312 грн.).
   "При цьому всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів", - наголосив Міністр.
   Друге важливе рішення – це запровадження постійної, щорічної індексації (перерахунку) пенсій. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.
   У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
   "Це забезпечить щорічний перерахунок пенсій для "старих" пенсіонерів і не буде залежати від рішень політиків про підвищення пенсій", - наголосив Андрій Рева.
   По-третє: цим важливим рішенням ми посилюємо роль страхового стажу для визначення права на пенсію.
   "Ми не підвищуємо пенсійний вік, а залишаємо право для тих, хто сумлінно працював і набув необхідного страхового стажу вийти на пенсію при досягненні 60 років. При цьому посилюються страхові основи системи, встановлюються більші вимоги щодо страхового стажу і закріплюється можливість з січня 2018 року виходити на пенсію тим, хто відпрацював та сплачував внески 25 і більше років", - пояснив Міністр.
   Він зазначив, що навіть простий розрахунок свідчить про те, що працюючи 35 років та отримуючи мінімальну зарплату, можна заробити на мінімальну пенсію, яку отримують у середньому протягом 18 років.
   У той же час людина, яка не працювала, або працювала на себе (не сплачувала страхові внески) не буде більше отримувати пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше – ми пропонуємо залишити мінімальний страховий стаж для права на пенсію на рівні 15 років (при досягненні 65 років).
   Це запроваджується в тих умовах, що особам, які працюють у тіньовому секторі, секторі неформальної зайнятості або працюють за кордоном, передбачені всі можливості для добровільної участі в пенсійній системі і сплачувати страхові внески. Передбачається також можливість одноразової сплати страхових внесків.
   Надається можливість «придбати» стаж за період, коли особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
   Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
   Разом з тим зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
   Четверте - це скасування обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 буде отримувати її в повному обсязі, продовжуючи сплачувати внески до Пенсійного фонду та податки до Державного бюджету.
   Тим самим ми стимулюватимемо пенсіонера залишатись на роботі якомога довше, можливо навіть із застосуванням неповної зайнятості.
   Відміняється також зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались правом дострокового виходу на пенсію по досягненню 55 років. Розмір пенсії їм буде виплачуватись у повному розмірі після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
   П'яте – це позбавлення солідарної пенсійної системи від невластивих видатків. Для зменшення, а в перспективі ліквідації дефіциту коштів Пенсійного фонду, всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету. Ми створюємо страхову пенсійну систему.
   Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 по 31.12.2020 призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.
   Комплекс прийнятих змін у законодавстві направлений на зміцнення солідарної системи, забезпечення її прозорості і прогнозованості.
   І основне. Підвищення пенсій, яке здійснює Уряд з жовтня 2017 року, не носить інфляційний характер і не може призвести до підвищення цін.
   "Зміни, які підготовлені Урядом, направлені в першу чергу для побудови справедливої страхової пенсійної системи. Ці зміни повинні поступово ліквідувати стереотип про пенсію як про те, що буде дано державою незалежно від того працюєш чи ні. Пенсія – це виплата, яка зароблена особистою працею", - заявив Андрій Рева.
   Він анонсував підготовку окремого законопроекту про осучаснення пенсій військовим до 01.11.2017, а також протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготовку законопроектів про:
   • запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси);
   • порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку із перебуванням на тимчасово неконтрольованій державною владою України території.
   "Наше основне завдання на сьогодні - це перерахувати пенсії та забезпечити виплату перерахованих сум пенсій пенсіонерам у жовтні місяці поточного року – вони давно на це очікували", - наголосив Міністр.

02.10.2017


СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ – ЗАХИСТ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

   За доброю традицією з приходом золотої осені в перший жовтневий день у світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні ще й День ветерана. Це свято засноване з метою забезпечення соціального захисту, вшанування літніх людей та привернення уваги суспільства до їхніх проблем. Саме сьогодні ми віддаємо глибоку шану тому поколінню, яке вистраждало під чорним крилом голодоморів, яке встояло в криваве пекло війни, яке відбудувало зруйноване і допомагає нам творити майбутнє.
   На території нашої області проживає 330 тис. пенсіонерів за віком, 49 тис. ветеранів війни, 153 тис. ветеранів праці. Це приблизно третина населення, яка забезпечена соціальними гарантіями.
   Створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, людей похилого віку, забезпечення їх соціальних прав, формування в суспільстві шанобливого ставлення до них є пріоритетами соціальної політики держави.
   До послуг людей похилого віку багато років в кожному районі області працюють територіальні центри соціального обслуговування метою роботи яких є всебічне охоплення ветеранів соціальним захистом. Кожним відділенням терцентру надається спектр послуг, які забезпечують потреби літніх людей від догляду вдома самотньої літньої людини, до проведення спільного дозвілля та, навіть, за бажанням навчання.
   Ветеранів та осіб з інвалідністю більш старшого віку, що проживають самотньо та не завжди здатні самостійно дати лад господарству відвідують вдома соціальні робітники територіальних центрів, які й приготують обід і приберуться по господарству та допоможуть в побутових проблемах одинокій людині. Такі послуги вдома отримують понад 19 тис. осіб.
   Більш молодші та сповнені сил люди відвідують гуртки за інтересами. Проводять вільний час у спілкуванні, навчанні та відвідуванні екскурсій. Щороку проходять виставки майстринь рукоділля та виступи художніх колективів. Охочі відвідують тематичні лекції «Університету третього віку», де вивчають іноземні мови, краєзнавство, основи права, отримують навички володіння комп'ютером. Нами максимально прикладаються зусилля для зруйнування того стереотипу образу літньої людини, що найчастіше асоціюється із самотністю, незахищеністю, залежністю від оточуючих.
   До послуг одиноких людей похилого віку майже кожним територіальним центром створені віддалені робочі місця, адже не всі пенсіонери мають змогу за послугами виїздити до терцентрів, які, переважно, знаходяться в районних центрах. За місцем проживання літнім людям зручно отримувати послуги перукаря, працівника з ремонту одягу, взуття. Деякі терцентри мають обладнані «міні пральні» та надають послуги з прання одягу та постільної білизни. В 2017 році віддалені робочі місця створені в Миргородському та Хорольському районах. За підрахунками протягом I півріччя 2017 року соціальними послугами охоплено 79 тис. громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах, з них понад 44 тис – мешканці сільської місцевості.
   Крім віддалених робочих місць при територіальних центрах працюють так звані мультидисциплінарні команди. Мультидисциплінарний підхід забезпечує запровадження нових механізмів надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Він полягає у виїзді команди до місця призначення та надання населенню комплексу соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб. До складу мультидисциплінарної команди входять спеціалісти територіального центру: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юристконсульт, психолог, сестра медична з лікувальної фізкультури, перукар, швачка, взуттьовик з ремонту взуття, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Протягом І півріччя 2017 року вищезазначеними командами надано різних видів соціальних послуг 9 045 особам.
   Для підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення, які потребують додаткової соціальної підтримки, в області діє обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області.
   Згідно Програми на рівні області передбачені додаткові соціальні гарантії для ветеранів війни - учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих, інших пільгових категорій.
   Так, за рахунок коштів обласного бюджету надається матеріальна підтримка пораненим учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих учасників АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранам війни, особам з інвалідністю, людям похилого віку. У 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету таку допомогу отримали 4600 осіб.
   Крім того, в рамках обласної Програми проводиться оздоровлення демобілізованих учасників АТО, членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів. Лише у поточному році санаторно-курортне лікування у місцевих санаторіях одержали майже 500 осіб. Передбачена компенсація вартості квитків на міжміських та міжобласних маршрутах пільговим категоріям громадян, в тому числі ветеранам війни, яку отримали 5542 особи пільгових категорій.
   Враховуючи вимоги сьогодення Програма постійно змінюється та доповнюється з метою охоплення соціальною підтримкою тих осіб, які її гостро потребують.
   Новою регіональною політикою держави задля зменшення дисбалансу у економічному розвитку територій, створенні умов для всебічного розвитку місцевих громад є створення місцевих об'єднаних територіальних громад.
   Наближення якісних соціальних послуг до населення, надання їх безпосередньо в територіальній громаді за місцем проживання громадян є одним з пріоритетних напрямків роботи системи соціального захисту населення на сьогодні. Проводяться навчальні семінари, тренінги з працівниками ОТГ, що будуть працювати з громадою на місцях.
   Напередодні свята дозвольте привітати літніх людей, ветеранів з Днем людини похилого віку, Днем ветерана та побажати здоров'я, довгих, щасливих років життя, спокійної та захищеної старості.

11.05.2016   Щодо нового в отриманні житлових субсидій з травня 2016 року
   Станом на 01.05.2016 Програмою житлових субсидій в області охоплено 349 тис. сімей, що становить - 58% сімей області. Для фінансування субсидій на 2016 рік затверджено 1735,3 млн. грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (набрала чинності з 30.04.2016), внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, зокрема:
   - розмір субсидії визначається, без урахування пільг, які надаються відповідно до законодавства: у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу не нараховуються;
   - змінено терміни призначення субсидії: субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців;
   - змінено порядок врахування доходів для призначення житлової субсидії для окремих категорій громадян (для працездатних осіб які мають дохід менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних громадян, приватних підприємців);
   - субсидія на наступний період надається за особистим зверненням наступній категорії осіб:
   - для орендарів житлового приміщення (будинку);
   - осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
   - осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн.
   Тобто вказаним сім'ям субсидія призначається на наступний термін за особистим зверненням. При цьому, для орендарів житлового приміщення (будинку) при призначенні субсидії також враховується строк дії договору (субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди);
   - передбачено повернення частини невикористаної суми субсидії до державного бюджету організаціями-надавачами послуг з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання), після закінчення опалювального сезону;
   - передбачено залишення на рахунках споживачів частини невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості 100 куб. м. природного газу або вартості 150 кВт електричної енергії, яка зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

06.05.2016   Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки інвалідам війни
   Наказом Міністерства соціальної політики України від 09.03.2016 № 226 визначено середню вартість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», у сумі 400 гривень.
   Механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки інвалідам війни регламентується Порядком виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 року № 785 зі змінами.
   Грошова компенсація інвалідам війни та інвалідам, зазначеним у статті
   6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" виплачується через два роки після звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації, якщо вони протягом цього періоду не одержували безоплатних санаторно-курортної путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань. Інвалідам І і ІІ групи грошова компенсація виплачується у розмірі 100 відсотків середньої вартості путівки, інвалідам ІІІ групи - 75 відсотків середньої вартості путівки.
   У 2016 році розмір грошової компенсації за путівку складає для інвалідів війни І та ІІ групи - 400 грн., ІІІ групи - 300 грн.
   Крім того, для учасників бойових дій, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб зазначених у статтях 6-1, 6-3, і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та ветеранів праці передбачена компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Вказана компенсація виплачується у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки.

06.05.2016   Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки інвалідам загального захворювання та дитинства
   Механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, деяким категоріям інвалідів регламентується Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від в України від 07.02.2007 № 150 зі змінами.
   Дія цього Порядку поширюється на інвалідів загального захворювання, дитинства та осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій.
   Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується інвалідам, на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає їх право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
   Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи: заява інваліда про виплату грошової компенсації; медична довідка за формою 070-0 щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням; довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності; документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження інвалідом санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування).
   Грошова компенсація за путівку виплачується інваліду, якщо він протягом попередніх трьох календарних оків не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею), у розмірі: інвалідам І і ІІ групи - 75 відсотків, ІІІ групи - 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що визначається Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів, погодженим з Мінфіном, щороку в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до закону України про державний бюджет на поточний рік.
   У 2016 році розмір грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування у поточному році складає для інвалідів загального захворювання та дитинства І та ІІ групи - 300 грн., ІІІ групи - 200 грн.
   Особам з інвалідністю, які до 31 грудня 2012 року перебували на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою і не забезпечувалися санаторно-курортним лікуванням протягом трьох років необхідно звернутися в районне управління праці та соціального захисту населення та написати відповідну заяву на виплату у 2016 році грошової компенсації за невикористане право на санаторно-курортне лікування.

08.04.2016   З 7 квітня 2016 року Полтавська область однією з перших в Україні, згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» розпочала виплату одноразової грошової допомоги до 9 травня.
    Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 141 від 02.03.2016 щорічна допомога в поточному році збільшена на 5% та передбачена у наступних розмірах:
   - інвалідам I групи – 2975 гривень;
   - інвалідам II групи – 2600 гривень;
   - інвалідам III групи – 2310 гривень;
   - учасникам бойових дій – 920 гривень;
   - членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни – 465 гривень;
   - учасникам війни – 170 грн.
   Звертаємо увагу, що для отримання даного виду допомоги не потрібно звертатися ні в органи соціального захисту, ні в інші установи, оскільки всі документи, згідно списків, оформляє Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області. Центром сформовані виплатні відомості для проведення виплати близько 49,8 тисячам осіб на загальну суму 37 597, 0 тис. грн..
   Виплата одноразової грошової допомоги до 9 травня проводиться через поштові відділення та банківські установи.

07.04.2016


Актуально про субсидії

   Запитання:
   Отримали повідомлення про призначення субсидії, але вважаємо, що її розмір повинен бути більшим. Куди нам можна звернутися, щоб перевірили правильність визначення розміру субсидії?
   Відповідь:
   Відповідно до статті 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення, зокрема, органів державної влади або місцевого самоврядування подається у порядку підлеглості вищому органу, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
   Таким чином, рішення управління праці та соціального захисту населення про призначення, відмову у призначенні допомоги чи субсидії може бути оскаржено в районній державній адміністрації чи виконавчому комітеті міської ради, Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації або у судовому порядку.
   Крім того, до вказаних органів можна звернутися з заявою про перевірку правильності визначення розміру допомоги, субсидії чи з будь-яких інших питань, що належать до компетенції управління праці та соціального захисту населення.

12.03.2016


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ, КОМПЕНСАЦІЙ

   В області забезпечена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за березень 2016 року.
   На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 142, 7 тис. одержувачів зазначених видів виплат:
   Для здійснення виплати вказаних допомог за березень 2016 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 104,8 млн. грн..
   09 березня 2016 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата буде проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

11.03.2016


У зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи

   Питання соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи завжди залишаються актуальними і перебувають в області на особливому контролі.
   В минулому році на виконання державних програм соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи області спрямовано 44,5 млн. грн., в поточному році з державного бюджету на зазначені цілі передбачено 50,7 млн.грн.(збільшено на 14 %).
   З серпня 2015 року на 30% підвищено розмір щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Для Полтавської області наказом Мінсоцполітики від 12.10.2015 №1006 затверджено розмір таких виплат:
    - для осіб 1 категорії – 401,40 грн.,
    - для осіб 2 категорії – 200,70 грн
   Всього в області у 2015 році компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування отримали 11,8 тисяч постраждалих громадян на загальну суму 31,8 млн.грн. На 2016 рік на виплату зазначеної компенсації передбачено області 38,5 млн.грн., із яких профінансовано 6,5 млн.грн. Даний вид виплат є компенсацією, тому виплата у поточному місяці здійснюється за попередній. В лютому виплачена компенсація за січень, найближчим часом громадяни отримають компенсацію за лютий поточного року.
   Додаткові соціальні гарантії для постраждалих громадян передбачено обласною Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. З обласного бюджету на соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в минулому році спрямовано 2,1 млн. грн. В поточному році збільшено видатки з обласного бюджету на пільгове медичне забезпечення, на виплату разової адресної допомоги вдовам та сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, загальна сума видатків складе 2,5 млн.грн.
   На розгляд чергової сесії Полтавської обласної ради Департаментом винесено пропозицію щодо додаткового виділення коштів в сумі 300,0 тис. грн. для забезпечення життєво необхідними медикаментами на амбулаторне лікування 6 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які за медичними показниками потребують постійного прийому відповідних препаратів.

09.03.2016


Актуально про житлові субсидії

    Користуюся субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг з жовтня 2015 року. Чи необхідно звертатися за перерахунком субсидії в зв'язку зі зміною тарифів з 1 березня 2016 року на електроенергію?
   Ні. Звертатися не потрібно, перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення у разі зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію здійснюється без звернення громадян. При цьому обов'язкова частка плати сім'ї за житлово-комунальні послуги залишається не змінною, змінюється лише розмір призначеної субсидії.

   За призначенням субсидії звернувся в травні 2015 року. Коли необхідно звертатися за її продовженням?
   За продовженням субсидії звертатися не потрібно. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:
   на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня;
   на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.
   Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період без особистого звернення, для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Однак, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, не перевищує обов'язкового відсотка платежу протягом двох сезонів підряд, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на наступний період на підставі звернення громадянина.

   Я, переміщена особа переїхала з Луганської області на даний час проживаю на квартирі без реєстрації.
   Чи можливо призначити субсидію на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з наявною відміткою міграційної служби про реєстрацію місця проживання?

   Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
   На підставі рішення районної держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла.
   Враховуючи викладене, субсидія може бути призначена лише за наявності реєстрації місця проживання або на підставі договору найму (оренди) житла.
   Однак, відповідно до положень Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік, а реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місця перебування особи із зазначенням адреси житла.
   Реєстрація місця перебування дозволить розглянути питання щодо призначення житлової субсидії згідно з діючим порядком.
   

Директор Департаменту праці та соціального
захисту населення Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

02.03.2016


До уваги отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

   На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (від 24.12.15 №911-УІІІ) Урядом 25 грудня поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 1181.
   Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 січня 2016 року допомога дітей одиноким матерям та тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів призначаються з урахуванням доходу сім'ї.
   Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   З метою соціального захисту дітей, які виховуються одинокими батьками Урядовим рішенням збережено право на отримання з 1 січня поточного року допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляється від сплати аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за новими умовами до 1 квітня поточного року, тобто у період з січня по березень 2016 року.
   Для визначення права на призначення вказаних допомог до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи: - заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки таких документів одержите в управліннях праці та соціального захисту населення); - довідки про доходи усіх членів сім'ї за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).
   Особи, які не отримували допомогу у 2015 році та звернуться за призначенням зазначених допомог вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім'ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.

12.02.2016   На виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведено фінансування за січень 2016 року в повному обсязі:
   - компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування 11 702 одержувачам на загальну суму 3 114,3 тис. грн.;
   Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсацій здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація - це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.
   Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

12.02.2016   На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області виготовлені виплатні документи для проведення виплати разової адресної грошової допомоги 338 членам сімей загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів з розрахунку по 500грн. кожному на загальну суму 170,1 тис. грн..
   Виплату зазначеної допомоги планується провести в лютому 2016 року шляхом перерахування коштів на вкладні рахунки в установах банків або за місцем проживання одержувачів.

08.02.2016


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   В області забезпечена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за лютий 2016 року.
   На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 141,5 тис. одержувачів зазначених видів виплат:
   Для здійснення виплати вказаних допомог за лютий 2016 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 95,3 млн.грн.
   5 лютого 2016 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата буде проводитися установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03. 2002р. № 256.

20.01.2016


Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

   З 1 січня поточного року тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Станом на 01.01.2016 року 50% прожиткового мінімуму становить:
   - для дітей віком до 6 років – 583,50 грн.;
   - для дітей віком від 6 до 18 років – 727,50 грн.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім'ї за 6 місяців (липень-грудень 2015 року) поділена на 6 та на кількість членів сім'ї. При цьому до сукупного доходу сім'ї не включається розмір допомоги на який визначається право.
   До складу сім'ї враховуються діти (в тому числі усиновлені) до 18 років, за умови навчання – до 23 років; чоловік (дружина); жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками (не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні).
   Для визначення права на призначення допомоги до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи:
   - заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки таких документів одержите в управліннях праці та соціального захисту населення);
   - довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини та одержувача допомоги;
   - довідки про доходи усіх членів сім'ї за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).
   Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
   рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
   довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
   повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено;
   довідка про розмір аліментів.
   Важливо! Якщо звернення до управління надійде протягом січня – березня 2016 року, право на призначення допомоги буде визначено з 1 січня 2016 року.
   Увага! Особи, які звернуться за призначенням тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім'ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.
   Особливу увагу звертаємо тих отримувачів тимчасової допомоги, які у 2015 році отримували аліменти у твердій грошовій сумі (тобто як різниця між 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та визначеної судом твердої грошової суми аліментів), та період виплати допомоги припадає на 2016 рік. Таким сім'ям порядок призначення не змінився, тому не потрібно з 1 січня поточного року звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення. Виплата допомоги буде продовжена протягом січня поточного року до закінчення періоду призначення на підставі раніше поданих документів.
   Надаємо два приклади обрахування доходу для визначення права на тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:
   Перший приклад: до складу сім'ї входить мати та дитина віком 7 років. Мати розлучена, аліменти на утримання дитини від колишнього чоловіка не отримує, перебуває на обліку в центрі зайнятості та має дохід за 6 місяців в розмірі 3000,00 грн., відповідно дохід на місяць становить 500,00 грн., дохід на 1 особу – 250,00 грн.
   Сім'я з 01.01.2016 року має право на отримання тимчасової допомоги, оскільки середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (250,00 грн.) не перевищує 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (727,50 грн.).
   Розмір допомоги з 01.01.2016 року становить 477,50 грн. на місяць.
   Другий приклад: до складу сім'ї входить мати та дитина віком 5 років. Мати розлучена, аліменти на утримання дитини від колишнього чоловіка не отримує, працює та має заробітну плату в розмірі 1500,00 грн., на місяць становить 1500,00 грн., дохід на 1 особу – 750,00 грн.
   Оскільки середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (750,00 грн.) перевищує 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (583,50 грн.), права на отримання тимчасової допомоги з 01.01.2016 року сім'я не має.

19.01.2016


Допомога на дітей одиноким матерям

    З 1 січня поточного року допомога на дітей одиноким матерям; одиноким усиновлювачам; матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію та які мають дітей віком до 18 років - (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
    Станом на 01.01.2016 року прожитковий мінімум становить:
   - для дітей віком до 6 років – 1167 грн.;
   - для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 грн.;
   - для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання – 1378 грн. (в розмірі, як для працездатних осіб).
    Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім'ї за 6 місяців (липень-грудень 2015 року) поділена на 6 та на кількість членів сім'ї (не включається розмір допомоги, на який визначається право).
    До складу сім'ї враховуються діти (в тому числі усиновлені) до 18 років, за умови навчання – до 23 років; чоловік (дружина); жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками (не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні).
    Для визначення права на призначення допомоги до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи:
   - заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки таких документів одержите в управліннях праці та соціального захисту населення);
   - довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї;
   - довідки про доходи усіх членів сім'ї за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).
   > Важливо! Якщо звернення до управління надійде протягом січня – березня 2016 року, право на призначення допомоги буде визначено з 1 січня 2016 року.
    Увага! Особи, які звернуться за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім'ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.
    Особливу увагу звертаємо тих одиноких матерів, які отримували допомогу з урахуванням доходу сім'ї, тобто розмір допомоги яких перевищував: 350,10 грн. для дітей віком до 6 років; 436,50 грн. для дітей віком від 6 до 18 років та 413,40 грн. для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання таких дітей) та період виплати допомоги припадає на 2016 рік звертатися за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям з 01.01.2016 року не потрібно. Виплата буде продовжена до закінчення періоду призначення на підставі раніше поданих документів без особистого звернення до управління праці та соціального захисту населення.
    Виплата допомоги вказаним сім'ям за січень-лютий поточного року буде проведена до 15 лютого 2016 року.
    Надаємо три приклади обрахування доходу для визначення права на допомогу на дітей одиноким матерям:
    Перший приклад: до складу сім'ї входить мати та дитина віком 4 роки. Мати має статус одинокої матері, працює та має заробітну плату 1500,00 грн. на місяць, відповідно дохід на 1 особу становить 750,00 грн.
    Сім'я з 01.01.2016 року має право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям, оскільки середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (750,00 грн.) не перевищує прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (1167,00 грн.).
    Розмір допомоги становить – 417,00 грн. на місяць.
    Другий приклад: до складу сім'ї входить мати та донька, студентка ВУЗу (19 років), яка отримує стипендію у розмірі 800,00 грн. на місяць. Мати має статус одинокої матері, працює, отримує заробітну плату у розмірі 2000,00 грн. на місяць. Сукупний дохід сім'ї на місяць становить 2800,00 грн., дохід на 1 особу – 1400,00 грн.
    Оскільки середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (1400,00 грн.) перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку (1378,00 грн.), права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям з 01.01.2016 року сім'я не має.
    Третій приклад: до складу сім'ї входить мати та дитина віком 5 років. Мати має статус одинокої матері, не працює, дохід відсутній. До 01.01.2016 року мати отримувала допомогу, як одинока мати у збільшеному розмірі (з урахуванням доходу сім'ї) в розмірі 583,50 грн. на місяць. Останній термін призначення з 01.11.2015 року по 30.04.2016 року.
    Такій сім'ї звертатися за призначенням допомоги з 1 січня поточного року не потрібно. Виплата буде продовжена до закінчення періоду призначення (по квітень 2016 року включно) на підставі раніше поданих документів без особистого звернення до управління праці та соціального захисту населення. Розмір допомоги з 01.01.2016 року – 1167,00 грн. на місяць

12.01.2016   
    В області забезпечена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за січень 2016 року.
   На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 140,7 тис. одержувачів зазначених видів виплат:
   Для здійснення виплати вказаних допомог за січень 2016 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 94,9 млн. грн..
   5 січня 2016 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата буде проводитися установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256.

12.01.2016   
    В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» за січень 2016 року.
    Всього в області перебуває на обліку 167 прийомних сімей та 40 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 520 дітей.
    Для здійснення виплати зазначеної допомоги у січні 2016 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 1,91 млн. грн..
    Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

11.01.2016


Про порядок сплати за спожиті житлово – комунальні послуги з урахування призначеної субсидії.

   
    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. та розраховується окремо на опалювальний та на неопалювальний сезони.
    Після призначення (перерахунку) субсидії сім'ї отримують повідомлення про розмір нарахованої субсидії.
    В повідомленні про надання субсидії зазначається розрахунок соціальної норми, розмір субсидії та обов'язкової плати, в межах соціальних норм, по всім видам житлово-комунальних послуг, які отримує сім'я.
    По загальному правилу всі, кому призначено житлову субсидію, повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги обов'язкову частку платежу.
    Якщо не має лічильників (централізоване опалення чи водопостачання) то необхідно сплачувати обов'язкову частку платежу та послуги, які нараховані понад соціальну норму.
    Однак, більшість населення області мають лічильники на газ (тобто там, де є індивідуальне опалення).
    У разі, якщо сума за спожиті послуги менша, ніж обов'язкова частка, оплату необхідно проводити по фактичному обсягу спожитої послуги.
    Одночасно звертаємо увагу, що сума субсидії, яку було переказано управліннями праці та соціального захисту населення на рахунки організацій надавачів житлово-комунальних послуг для оплати наданих послуг, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана сім'єю внаслідок економії споживання послуг, зараховується організаціями надавачами житлово-комунальних послуг як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу сім'ї, на наступні розрахункові періоди.
    Тому, якщо є економія споживання газу, і відповідно не використана сума призначеної субсидії, ці кошти залишаються на рахунку споживача в газопостачальному підприємстві та зараховуються підприємством в рахунок оплати (в тому числі обов'язкової частики платежу) на наступні місці. Для цього необхідно щомісяця інформувати підприємство про показники лічильника.
    Якщо використано (спожито) за оплачуваний період житлово-комунальні послуги понад встановлені норми, до обов'язкової плати необхідно додатково сплатити вартість послуг, спожитих понад соціальну норму.

23.12.2015


Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   В області забезпечена виплата державної допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за грудень 2015 року.
   На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 158274 одержувачів зазначених видів виплат:
 • - сім'ї з дітьми – 116 377;
 • - малозабезпечені сімї – 20 389;
 • - інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 954;
 • - тимчасову допомогу на дітей – 3 795;
 • - допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1759
     Для здійснення виплати зазначених допомог за грудень 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 121,1 млн. грн..
     07 та 21 грудня 2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
     Виплата буде проводитись установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256.

 • 22.12.2015


  Інформація щодо виплати
  щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» в області проведена виплата зазначеної допомоги по листопад 2015 року в повному обсязі.
     17 грудня 2015 року в область надійшли кошти для проведення виплати щомісячної адресної допомоги 7 324 сімям за грудень 2015 року на суму 9,4 млн. грн..
     Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

  18.12.2015     Указом Президента України від 03.12.2015 за № 676/2015 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 15 жінкам Полтавської області присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
     Відповідно до вищезазначеного Указу в область надійшли кошти на одноразову виплату жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" у сумі 182,7 тис. грн.

  15.12.2015


  Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

     На виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведено фінансування за листопад 2015 року в повному обсязі:
     - компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування 11751 одержувачам на загальну суму 3 117,9 тис. грн.;
     Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсацій здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.
     Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

  14.12.2015


  Державні соціальні гарантії волонтерам та членам їх сімей

     З подіями на Сході України з'являється все більше людей, які внаслідок збройних протистоянь отримують каліцтво, чи сімей, що втрачають рідну людину.
     Непоодинокі випадки травматизму чи смерті волонтерів, які є значною підтримкою для учасників АТО в районі конфлікту.
     Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №604 затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.
     
  Внаслідок загибелі

     Відповідно до Порядку, в разі загибелі (смерті) волонтера задля підтримки його членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого виплачується, в рівних частинах між усіма, одноразова грошова допомога у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі(смерті) волонтера.
     
  Внаслідок інвалідності

     У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від встановленої групи інвалідності у розмірі:
     250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам І групи;
     200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам ІІ групи;
     150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам ІІІ групи.
     
  Орган, що виносить рішення про призначення допомоги

     Відповідно до Порядку рішення про призначення такої допомоги прийматиметься міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
     
  Порядок отримання допомоги

     Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) подають вищезазначеній міжвідомчій комісії такі документи:
     - заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;
     - довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;
     - копію свідоцтва про смерть волонтера;
     - копію свідоцтва про народження волонтера – для виплати допомоги батькам загиблого (померлого);
     - копію свідоцтва про шлюб – для виплати допомоги дружині (чоловікові);
     - копію паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
     - копію свідоцтва про народження дитини – для виплати допомоги дитині;
     - копію ідентифікаційного номера;
     - копію рішення районної, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі загиблого волонтера);
     - копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.
     Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:
     - заяву про виплату допомоги;
     - копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
     - довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції;
     - копію паспорта волонтера;
     - копію ідентифікаційного номера волонтера.
     
     Документи на вищевказану допомогу потрібно подавати Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Музейний,12.
     
  Ким проводиться виплата

     В разі призначення допомоги Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції завдання по проведенню виплати покладається на орган праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації волонтера чи членів його сім'ї, в разі загибелі.
     На місцях вищевказаним особам буде направлено виклик для організації виплати.
     

  Директор Департаменту праці
      та соціального захисту населення
      Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

  11.12.2015


     В області забезпечується виплата компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу, відповідно Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 105.
     У грудні поточного року міськими(районними) управліннями праці та соціального захисту населення отримано з державного бюджету та направлено підприємствам, установам та організаціям області 7 млн.грн. компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. З початку поточного року державою компенсовано витрат підприємствам області на загальну суму 68,8 млн.грн.
     Міськ(рай)управління праці та соціального захисту населення продовжують приймати звіти від підприємств, установ та організацій з урахуванням змін до Порядку виплати компенсації (постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року № 911), відповідно яких здійснюється компенсація середнього заробітку працівників, які починаючи з:
     18 березня 2014 року були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
     8 лютого 2015 року були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;
     11 червня 2015 року були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

  08.12.2015     В області забезпечена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за грудень 2015 року.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 157407 одержувачів зазначених видів виплат:

 • сім'ї з дітьми – 115 831;
 • малозабезпечені сім'ї – 20 118;
 • інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 941;
 • тимчасову допомогу на дітей – 3 759
 • допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 1758
     Для здійснення виплати зазначених допомог за грудень 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 107, 8 млн.грн.
     07 грудня 2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
     Виплата буде проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

 • 08.12.2015     В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за грудень 2015 року.
     Всього в області перебуває на обліку 171 прийомних сімей та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 521 дітей.
     Для здійснення виплати зазначеної допомоги у грудні 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 1,88 млн. грн.
     07.12.2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі .
     Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

  03.12.2015


   3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДА

  Важливо, щоб люди не відчували себе інвалідами..
  Це люди, на долю яких випали складні випробування…
  Тільки співчуття мало, потрібно розвивати можливості…
  Л. Швецова

  Щороку 3 грудня в Україні, як і у всьому світі відзначається день людей з обмеженими фізичними можливостями. Права інвалідів в нашій державі захищає Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України.
  Інваліди – це не просто категорія людей. Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все буде добре.
  За підрахункам,  в Полтавській області наразі проживає 80498 людей з обмеженими фізичними можливостями. Через події на Сході України їх число, нажаль, постійно збільшується. На плечі органів соціального захисту лягає все більше завдань, покликаних вчасно вивчити проблеми та охопити соціальною підтримкою учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО.
   В області  ведеться активна  робота щодо психологічної реабілітації, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним  лікуванням  та придбання житла учасникам АТО. Значною підтримкою для даної категорії громадян стало прийняття обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення на 2013-2020 роки. Згідно програми у 2015 році оздоровлено 2010 військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їх сімей. Оздоровлення проводиться в місцевих санаторіях:  «Миргородкурорт», МЦ «Нові Санжари», санаторії «Сосновий бір» та «Псьол».
  Ще 2170 путівок з державного бюджету спрямовано на відновлення здоров'я людей з інвалідністю та ветеранів.
   Постійно ведеться робота по забезпеченню інвалідів кріслами-колісними. З початку 2015 року їх видано  618 одиниць.
  Особлива увага приділяється забезпеченню житлом сімей учасників антитерористичної операції.  Потребу у забезпеченні житлом мають 25 сімей, з яких 20 – сім'ї загиблих військовослужбовців та 5 – учасники антитерористичної операції, яким встановлено 1 чи 2 групу інвалідності.
  Станом на 26 вересня 2015 року 10 сімей загиблих військовослужбовців вже отримали житло, 13 - виділені кошти та ведеться робота по придбанню житла, двом сім'ям загиблих планується надати житло, виділене забудовником на благодійних засадах.
   За рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено житлом 5 сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
  Важко уявити життя стареньких без допомоги з боку соціальних працівників. На підтримку одинокої людини поважного віку багато років в області діють територіальні центри соціального обслуговування одиноких престарілих громадян, які, в свою чергу, поділяються на відділення, що надають послуги за різними напрямками.
  У відділеннях соціальної допомоги вдома на обслуговуванні перебуває 19706 громадян похилого віку та інвалідів. Одинокій людині похилого віку великою підтримкою є відвідування соціальним  працівником,  який приготує обід, допоможе по господарству та з оплатою житлово-комунальних послуг, оформить, за потреби, субсидію.
  Для багатьох відвідувачів територіальні центри стали другою домівкою, місцем, де можна не лише отримати низку процедур, направлених на підтримку здоров'я, але й знайти змістовне дозвілля за інтересами, нові знайомства. Адже,  при територіальних центрах діє безліч  гуртків, вокальні ансамблі, наш новий, та дуже популярний,  проект – «Університет третього віку».
  Ми не зупиняємось на досягнутому, весь час вивчаємо потребу та працюємо над розвитком нових видів соціальних послуг.
  Крім людей з інвалідністю в області проживає  4060 дітей-інвалідів. З метою створення належних умов для здійснення комплексної реабілітації, соціальної адаптації дітей-інвалідів, у системі соціального захисту населення Полтавської області функціонує 5 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів: м. Кременчук, м. Полтава, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, які проводять соціальну реабілітацію дітей-інвалідів, що проживають в області.
  Відповідно індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда ЛКК, спеціалістами зазначених центрів складається індивідуальний план проведення реабілітації та психологічної корекції дитини-інваліда. Проводиться аналіз та оцінка результатів проведеної реабілітації.
  Протягом 9 місяців 2015 року Центрами соціальної реабілітації дітей інвалідів надано реабілітаційні послуги 876 дітям-інвалідам.

   

  Директор Департаменту праці та соціального
  захисту населення Полтавської
  облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

  27.11.2015     В області забезпечена своєчасна виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розгляду за листопад 2015 року.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 156 500 одержувачів зазначених видів виплат, в тому числі одержують допомогу:

 • сім'ї з дітьми – 115 253 осіб;
 • малозабезпечені сім'ї – 19 848 осіб;
 • інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 908 осіб;
 • тимчасову допомогу на дітей – 3 742 осіб;
 • по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розгляду – 1 749 осіб.
     Для здійснення виплати зазначених допомог за листопад 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 124 210,5 тис. грн..
     5 та 20 листопада 2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
     Виплата зазначених видів державних допомог проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ № 256.

 • 27.11.2015  Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг

     3 листопада 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 842, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», якою, у свою чергу, затверджено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії населенню.
     Згідно із новоприйнятими змінами встановлено:
     диференційовані за періодами часу обсяги електричної енергії у разі використання її для індивідуального опалення;
     соціальний норматив на теплову енергію у разі використання її для централізованого опалення (теплопостачання) для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку;
     коригуючі коефіцієнти для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення для 1 – 2 поверхових (1,073), 3 – 4 поверхових будівель (0,626) та будівель на 5 і більше поверхів (0,422) в розрізі регіонів України;
     соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів.
     З метою своєчасного перерахунку призначених житлових субсидій (з урахуванням змін), громадяни можуть звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для уточнення інформації щодо поверховості будинку.
     Звертаємо увагу, що зміни державних соціальних стандартів в умовах опалювального сезону 2015 – 2016 років торкнуться, в першу чергу:
     1) споживачів, які проживають у житлових будинках, в яких розташовано дві чи більше квартири та використовують природний газ для індивідуального опалення;
     2) споживачів, що проживають у 3 – 4 поверхових житлових будинках та будинках 5 і більше поверхів, з централізованим опаленням та ті, які використовують природний газ та електричну енергію для індивідуального опалення;
     3) споживачів, будинки чи квартири яких оснащено приладами обліку.

  24.11.2015


  Важливо знати для одержувачів субсидій

     Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. При цьому, оскільки плата за опалення проводиться лише в опалювальний період, розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня) та на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня).
     Управліннями праці та соціального захисту населення проведено автоматичний перерахунок розміру субсидії на опалювальний сезон.
     Всі сім'ї, яким призначено субсидію, отримали повідомлення про розміри нарахованої субсидії на опалювальний сезон.
     В повідомленні про надання субсидії крім персональних даних зазначається розрахунок розміру субсидії та обов'язкової плати, в межах соціальних норм, по всім видам житлово-комунальних послуг, які отримує сім'я.
     Так, наприклад:
   

     Вказані у повідомленні дані несуть слідуючу інформацію:
     ? - "Соціальна норма" – тобто, в даній графі зазначається інформація про соціальні нормативи, визначені законодавством, в межах яких надається субсидія. Зокрема, соціальна норма, визначена законодавством для послуги опалення: 13,65 кв.метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на сім'ю (48,87 кв. метра – на сім'ю з однієї особи, 62,52 кв. метра – на сім'ю з двох осіб, і т.д.).
     ? – "Сума субсидії" – вказано призначений розмір субсидії окремо по кожній послузі, тобто це сума коштів, яка перераховується управліннями праці та соціального захисту населення підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг.
     ? - "Обов'язкова плата" – сума коштів, яку повинна сплачувати сім'я за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм.
     Тобто, за житлово-комунальні послуги необхідно сплачувати обов'язкову плату, зазначену в гр. ?.
     Якщо сім'я використала (спожила) за оплачуваний період житлово-комунальні послуги понад встановлені норми, до обов'язкової плати зазначеної в гр. ? необхідно додатково сплатити вартість послуг, спожитих понад соціальну норму.
     Зверніть увагу, якщо у вас послуги обраховуються лічильником, і загальна сума спожитих послуг менша, ніж обов'язкова частка, оплату необхідно проводити по фактичному обсягу спожитої послуги за відповідний період.
     Крім того, зазначаємо, що сума субсидії, яку було переказано управліннями праці та соціального захисту населення на рахунки організацій надавачів житлово-комунальних послуг для оплати наданих послуг, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана сім'єю внаслідок економії споживання послуг, зараховується організаціями надавачами житлово-комунальних послуг як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу сім'ї, на наступні розрахункові періоди.
     Додатково повідомляємо телефони організацій - надавачів житлово-комунальних послуг:
     КП «Полтававодоканал» - 61-28-21; 61-60-73.
     ПАТ «Полтаваобленерго» - 0-800-210-312 (цілодобово).
     ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» - 51-04-55 (багатоканальний).
     ТОВ «Полтавагаз Збут» - 0-800- 502-103; 50-01-12;50-11-45.
     У разі неотримання повідомлення про надання субсидії просимо звернутися за телефоном обласної безкоштовної гарячої лінії:
      0-800-500-620.

  24.11.2015     В області забезпечена своєчасна виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розгляду за листопад 2015 року.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 156 500 одержувачів зазначених видів виплат, в тому числі одержують допомогу:

 • - сім'ї з дітьми – 115 253 осіб;
 • - малозабезпечені сім'ї – 19 848 осіб;
 • - інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 908 осіб;
 • - тимчасову допомогу на дітей – 3 742 осіб;
 • - по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розгляду – 1 749 осіб.
     Для здійснення виплати зазначених допомог за листопад 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 124 210,5 тис. грн..
     5 та 20 листопада 2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
     Виплата зазначених видів державних допомог проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ № 256.

 • 11.11.2015     Міністерство соціальної політики України, як головний розпорядник коштів за бюджетною програмою 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" винайшло можливість підвищення з 01.08.2015 року розміру грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадянам, віднесених до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2015 рік (наказ Мінсоцполітики від 12.10.2015 № 1006). Розмір щомісячної компенсації на харчування підвищено на 30% і становитиме в Полтавській області для осіб 1 категорії – 401,40 грн., для осіб 2 категорії – 200,70 грн.
     Перерахунок та виплату грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до розмірів, затверджених наказом Мінсоцполітики від 12.10.2015 № 1006 буде проведено найближчим часом.

  11.11.2015      В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за листопад 2015 року.
      Всього в області перебуває на обліку 169 прийомних сімей та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 516 дітей.
      Для здійснення виплати зазначеної допомоги у листопаді 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 1,93 млн. грн.
      09.11.2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі .
      Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

  23.10.2015     У зв'язку зі значним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, єдиним механізмом підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг є надання житлових субсидій.
     Станом на 23 жовтня 2015 року програмою житлових субсидій охоплено майже 242 тис. сімей, що становить 40,5% від загальної кількості сімей області.
     Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезон.
     Урядом 13 жовтня 2015 року внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.
     За цим порядком органи праці та соціального захисту населення обраховують розміри субсидії на початку опалювального періоду без додаткового звернення громадян та оновлення інформації про комунальні послуги керуючись попередніми даними про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами.
     Громадянам, які отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 років, та ті, які звернулися за її призначенням в 2015 році органами праці та соціального захисту населення проведено автоматичні перерахунки розмірів субсидії на опалювальний сезон 2015/2016 років без додаткового звернення громадян, включаючи і тих заявників, яким на період неопалювального сезону була призначена субсидія в «нульовому» розмірі.
     В перших числах листопада 2015 року кожній сім'ї, яка звернулась за субсидією, буде доставлено повідомлення про розмір призначеної субсидії на опалювальний сезон.

  22.10.2015     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» в області проведена виплата зазначеної допомоги по жовтень 2015 року в повному обсязі.
     19 жовтня 2015 року в область надійшли кошти для проведення виплати щомісячної адресної допомоги 8321 сім'ям за жовтень 2015 року на суму 9, 7 млн. грн..
     Виплата зазначеного виду державної допомоги проведена через установи уповноважених банків.

  22.10.2015     В області забезпечена виплата державної допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за жовтень 2015 року.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 154035 одержувачів зазначених видів виплат:

 • - сім'ї з дітьми – 113671;
 • - малозабезпечені сім'ї – 19 129;
 • - інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 839;
 • - тимчасову допомогу на дітей – 3 661;
 • - допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1735
     Для здійснення виплати зазначених допомог за жовтень 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 123,2 млн.грн.
     05 та 20 жовтня 2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
     Виплата буде проводитися установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256.

 • 13.10.2015


     У жовтні поточного року міськими(районними) управліннями праці та соціального захисту населення отримано з державного бюджету та направлено 615 підприємствам, установам та організаціям області 7 млн.грн. компенсації у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 105 "Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період").
     З початку поточного року державою компенсовано витрат підприємствам області на загальну суму 54,5 млн.грн..

  13.10.2015


     На виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведено фінансування за вересень 2015 року в повному обсязі :
     - компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування 11806 одержувачам на загальну суму 2 403,5 тис. грн..;
     Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсації здійснюється у поточному році за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.
     Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

  08.10.2015


     В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за жовтень 2015 року.
     Всього в області перебуває на обліку 170 прийомних сімей та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 518 дітей.
     Для здійснення виплати зазначеної допомоги у жовтні 2015 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 2, 05 млн. грн.
     07.10.2015 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі .
     Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

  02.10.2015

  Відповіді на запитання громадян щодо житлових субсидій

     1. Чи необхідно повторно звертатися за призначенням субсидії на опалювальний сезон у разі якщо на даний час субсидію призначено у «нульовому» розмірі?
      Ні, повторно звертатися непотрібно. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На початку опалювального сезону управління праці та соціального захисту населення розрахують розмір субсидії без додаткового звернення. Протягом десяти днів після отримання необхідної інформації приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян.
     2. Чи необхідно повертати розмір отриманої житлової субсидії державі у разі, якщо заявниця здійснить продаж житлового приміщення чи переоформлення спадщини в майбутньому та в якому розмірі?
      Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
    3. Які документи та куди необхідно подати, щоб отримати субсидію?
      Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання):
     - заяву про призначення житлової субсидії;
     - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Відтепер в декларації не зазначається сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид отримуваного доходу і джерело з якого отримані кошти;
     - договір найму (оренди) житла - для осіб, які винаймають житло;
     - довідки про доходи - у разі декларування доходів за три місяці, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управління праці та соціального захисту населення.
      У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх управлінню праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, сільських (селищних) рад.
     Вказані документи також можуть бути надіслані поштою управлінню праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.

  01.10.2015


     1 жовтня Україна відзначає Міжнародний день людей похилого віку та День ветеранів. Це вияв глибокої поваги суспільства до людей старшого покоління, яким судилося перенести лихоліття війни, відбудовувати країну після воєнної розрухи.
     День людей похилого віку – хороша нагода ще пильніше поглянути на проблеми літніх людей. На Полтавщині, наразі, проживають 472 тисячі людей похилого віку, ветеранів. Пріоритетним завданням органів влади на місцях є забезпечення надання соціальних послуг всім ветеранам, які цього потребують. Більше 19 тисяч одиноких, престарілих громадян, інвалідів, отримують послуги соціального обслуговування вдома. Щороку, близько 160 тисяч послуг надають територіальні центри соціального обслуговування у відділеннях соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації. Розширення спектру надання соціальних послуг є перспективним напрямком роботи органів соціального захисту області. З метою збереження та формування активної життєвої позиції людей старшого віку всебічного розвитку набуває соціально-педагогічна послуга - «Університет третього віку».
     Визнаємо за свій обов'язок у цей нелегкий час підтримувати вас, надавати реальну допомогу і робити все, щоб мати право називатися гідними спадкоємцями. Від щирого серця бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров'я, добробуту, довгих років життя.

  Директор Департаменту праці та
  соціального захисту населення Полтавської
  облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

  24.09.2015


     17 вересня поточного року Верховна Рада України схвалила пакет законів, поданих урядом, серед яких зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015рік». Підвищено, зокрема, прожитковий мінімум на одну особу для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, хоча попередньо Законом ці зміни передбачалися з 1 грудня поточного року. Таким чином, з 1 вересня 2015 року установлено прожитковий мінімум в розрахунку на місяць:
      - на одну особу – 1330 гривень;
      - для дітей віком до 6 років – 1 167 гривень;
      - для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 гривень;
      - для працездатних осіб – 1378 гривень;
      - для осіб, які втратили працездатність – 1074 гривні.
      З цими змінами слідує підняття пенсій, заробітних плат, різного роду соціальних виплат.
      Призначення соціальних виплат проводиться підрозділами соціального захисту населення, якими охоплено в Полтавській області понад 320 тисяч осіб. Перерахунку підлягають ті види виплат, розмір яких розраховано залежно від прожиткового мінімуму. Зокрема, будуть підвищені: допомога одиноким матерям, у зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим особам, на дітей над якими встановлено опіку та піклування, грошова допомога малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, інвалідам з числа одержувачів адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. Оскільки розмір допомоги чи компенсації обчислюється у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму тієї або іншої групи населення (від 7% до 200%), відповідно, розмір збільшення виплати становить від 8, 75 гривень до 338 гривень одній особі. Загальна сума підвищення залежить від виду допомоги та кількості членів сім'ї, яким допомога призначена. Наприклад, якщо виплата призначена кільком членам сім'ї, розмір доплати може становити 608 гривень. Таку суму підвищення отримає опікун, який одержує допомогу на 2 дітей – до 6 років та від 6 до 18 років, яким інші види виплат (пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога) не призначалися.
     Для перерахунку різних видів державних соціальних виплат одержувачам не потрібно звертатися до місцевих органів праці та соціального захисту населення, оскільки виплати будуть збільшені автоматизовано. Суми доплат за вересень та виплата соціальних гарантій в нових розмірах буде проведена у жовтні поточного року.

  07.07.2015


     Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області має наміри в поточному році провести роботи по капітальному ремонту приміщення.
      Пропозиції приймаються до 17 липня 2015 року.
      За інформацією звертатися за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, 47, кім. 115, тел. 63-09-26.

  17.06.2015


      Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій
     На виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведено фінансування за травень 2015 року в повному обсязі за напрямками використання:
     - компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування 12004 одержувачам на загальну суму 2 419,1 тис. грн.;
     - компенсація сім’ям з дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 10 одержувачам на загальну суму 1,8 тис. грн..
     Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсацій здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація - це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.
     Виплата проводиться об’єктами поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

  29.08.2014


     Працівниками Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області з власної ініціативи зібрано кошти на підтримку українських військовослужбовців. На зібрані добровольцями кошти в сумі 2410 грн. придбано ліки, які передані для лікування військовослужбовців військової частини А3114 у Полтавському воєнному гарнізонному госпіталі.

  В області розпочато виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня

  23.04.2014


     В області 23.04.2014 розпочато виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня. Зазначену виплату отримає майже 57 тис. ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які мешкають в Полтавській області. На фінансування виплати допомоги надійшли кошти у сумі 33,5 млн. грн.
     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 року №102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» передбачена виплата щорічної разової грошової допомоги у таких розмірах:
     1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

 • - інвалідам I групи – 2575 гривень;
 • - інвалідам II групи – 2250 гривень;
 • - інвалідам III групи – 2020 гривень;
     2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 795 гривень;
     3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2575 гривень;
     4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 400 гривень;
     5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 145 гривень.
     Крім того, з 2013 року учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни з імперіалістичною Японією 1945 року, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи. Враховуючи викладене, 2129 ветеранів війни, з числа вказаних категорій, одержать до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 2575 грн.
     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року через відділення поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або установи уповноважених банків.
     Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, сформовані списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

 • 02.12.2013


       Європейські стандарти у сфері соціального захисту – це гідна підтримка тих громадян, яким найбільше потрібна допомога держави. Про це заявила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України.
      «Міністерство соціальної політики веде активну роботу по наближенню соціальних стандартів до європейських орієнтирів по цілій низці напрямків. Це, зокрема, зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальні послуги, соціальна адаптація та інтеграція людей з особливими потребами та гендерна рівність», - сказала Наталія Королевська.
     За її словами, Мінсоцполітики щоденно працює над тим, щоб досягти цих орієнтирів.
      «Україна на постійній основі інформує європейські інституції щодо втілення в життя положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)», - зазначила вона у заяві від імені Міністерства соціальної політики.
      Також у заяві сказано, що Міністерство соціальної політики України заявляє про незворотність у прагненні побудувати в Україні сильне, заможне суспільство соціально захищених людей. В основі такого суспільства – європейські соціальні стандарти.
     «Європейські стандарти у сфері соціального захисту – це гідна підтримка тих громадян, яким найбільше потрібна допомога держави. Це – забезпечення робочим місцем усіх, хто хоче і може працювати. Це – достойна пенсія після завершення трудової діяльності, рівні права чоловіків та жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства», - процитувала заяву Міністр.
      Вона також зауважила, що, здійснюючи кроки, покликані вивести соціальну сферу держави на якісно новий рівень, Україна не має права на помилку. «Не можна ставити під удар найбільш знедолених і незахищених, на яких може лягти основний тягар перехідного періоду. Наш обов'язок зробити все для того, щоб люди не втрачали робочі місця, щоб вони отримували заробітні плати, пенсії, стипендії, державні допомоги», - підкреслила вона.
     Міністерство соціально політики розраховує, що економічні негаразди в Україні та Європі найближчим часом будуть подолані. І спільно з партнерами в Європейському Союзі Україна вийде на новий рівень інтеграції в усіх сферах життєдіяльності суспільства заради створення єдиного європейського простору рівних можливостей та соціальної справедливості.

  27.11.2013


       Відбулось засідання колегії Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації під головуванням першого заступника директора Департаменту Н.С. Черняк. Розглянуто питання стану призначення населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період 2013-2014 років, надання пільг з санаторно-курортного лікування та проведення капітальних ремонтів окремих категорій громадян.
     В ході засідання колегії прийнято рішення до виконання.

  18.10.2013


       Законами України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 18 вересня 2012 року № 5279-VI та від 21 травня 2013 року № 285-VІІ визначено підвищення соціальних гарантій для учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та війни з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років.
     З 1 січня 2013 року учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи.
     З 11 червня 2013 року до зазначених категорій осіб також віднесені учасники бойових дій періоду війни 1945 року з імперіалістичною Японією.
     Зокрема, 85-річні учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією набули право на 100-відсоткову знижку плати за користування житлово-комунальними послугами, в межах середніх норм споживання, та з оплати послуг зв'язку.
     В області управліннями праці та соціального захисту проведена вся необхідна робота для реалізації права ветеранів війни на передбачені чинним законодавством пільги.
     Зокрема, учасники бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 85 років вже з 1 січня поточного року користуються 100-відсотковою знижкою з оплати житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання, та з оплати послуг зв'язку. Зазначена робота проведена шляхом передачі списків зазначених категорій осіб до організацій - надавачів послуг, без залучення ветеранів війни.
     Одночасно сформовані списки учасників бойових дій періоду війни з Японією, які направлені організаціям - надавачам послуг, для надання зазначеним категоріям осіб пільг в зв'язку з змінами в законодавстві.
     Кожному ветерану війни за місцем проживання вручені бланки-вкладок до посвідчень та пам'ятки щодо користування пільгами.
     В області постійно здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення реалізації права ветеранів війни на пільги, встановлені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
     Для забезпечення визначення потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та сімей загиблих (померлих) воїнів періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років територіальним управлінням праці та соціального захисту населення проводиться обстеження матеріальних та соціально-побутових умов їх проживання.

  Державна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  06.08.2013


       У 2013 році новими соціальними ініціативами Президента України В.Ф.Януковича визначено підвищення якості життя для сімей з дітьми.
     На рівні області проводиться широкий комплекс заходів, спрямованих на реалізацію чинного законодавства щодо соціальної підтримки сімей з дітьми, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
     На виконання державних програм щодо соціального захисту сімей з дітьми з державного бюджету у 2013 році передбачено: 906 млн. грн. - на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми; 87,9 млн. грн. – на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'я, що дасть можливість забезпечити стабільну виплату державних допомог.
     Особливого захисту з боку держави потребують діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 1434 сім'ї, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування, 32 будинки сімейного типу та 150 прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
     Прийомна сім'я – сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
     Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
     Максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить: для дітей віком до 6 років – 1944 грн. на місяць; для дітей віком від 6 до 18 років – 2420 грн. на місяць; для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) – 2294 грн. на місяць.
     Батькам-вихователям і прийомним батькам виплачується грошове забезпечення за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у розмірі 35 % від двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.
     Сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям обмежується сумою у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи (5735 грн.) і розподіляється між ними рівними частинами за їх згодою.
     Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків обмежується сумою у розмірі півтора прожиткових мінімумів для працездатної особи (1720,5 грн.).
     Соціальними ініціативами Президента України В.Ф.Януковича передбачено збільшення у 2013 році на 894 грн. щомісячно розміру соціальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку та піклування, та які водночас є інвалідами.
     Крім того, з 1 січня 2013 року дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ї (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, користуються пільговою знижкою при сплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку, придбанні палива (якщо їхні будинки не мають центрального опалення), скрапленого балонного газу для побутових потреб, у розмірі 50 відсотків їх вартості, в межах встановлених норм.
     Всього на обліку в органах праці та соціального захисту населення області перебуває 117 тис. сімей з дітьми, які отримують державні соціальні гарантії.

  Соціальна підтримка малозабезпечених сімей

  12.06.2013


       Одним із основних напрямів соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича є підвищення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
     Державна підтримка малозабезпечених сімей, в тому числі сімей з дітьми, забезпечується шляхом надання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».
     В рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича з 1 липня 2012 року підвищено рівень забезпечення прожиткового мінімуму: для дітей з 50% до 75% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а для пенсіонерів та інвалідів з 80% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як результат додатково сім'ї в середньому отримали підвищення розміру допомоги на 250 грн. на кожну дитину, яка виховується в сім'ї.
     Наступним етапом соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича передбачено збільшення розміру рівня забезпечення для дітей, які виховуються в малозабезпечених сім'ях з 1 липня 2013 року з 75 відсотків до 80 відсотків, з 1 жовтня 2013 року з 80 відсотків до 90 відсотків прожиткового мінімуму. Це дозволить вже з 1 липня поточного року підвищити розмір допомоги в середньому на 60 грн. на кожну дитини, з 1 жовтня це підвищення буде становити 180 грн. на
     Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.
     З 1 січня 2013 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги встановлюється у сумі: - для працездатних осіб у розмірі 21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 240,87 грн. - для дітей у розмірі 75% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: до 6 років – 729 грн.; від 6 до 18 років – 907,50 грн.; від 18 до 23 років (за умови навчання) – 860,25 грн. - для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 % прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність – 894 грн.
      При цьому для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей-інвалідів – на 20%.
      Крім того розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний) збільшується у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 360 грн.
     Наприклад: сім'я, в якій виховується двоє дітей віком 3 та 15 років та середньомісячний сукупний дохід якої становить 2200 грн., має право на отримання державної соціальної допомоги, як малозабезпечена сім'я, у розмірі 621,89 грн. на місяць. Згідно соціальних ініціатив з 1 липня 2013 року зазначена сім'я додатково отримає 12,01 грн., з 1 жовтня 2013 року 360,03 грн. на місяць. Розмір допомоги складе з 01.07.2013 – 741,9 грн. на місяць; з 01.10.2013 – 981,92 грн. на місяць.

  Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

  25.07.2012


       Відповідно до Законів України та на виконання соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича в Полтавській області щомісячно проводиться виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей.
       Для здійснення виплати зазначених допомог за липень 2012 року (додаткові нарахування) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в область 20 липня 2012 року (2 транш).
       Районними управліннями праці та соціального захисту населення проводиться фінансування коштів для здійснення виплати державних допомог на загальну суму – 9255,1 тис. грн.
       Виплата зазначених видів державних допомог проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків шляхом зарахування на рахунок одержувача.

   
       © CSV 2011