Головне управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
ЦЕНТР    ПО  НАРАХУВАННЮ  ТА   ЗДІЙСНЕННЮ   СОЦІАЛЬНИХ   ВИПЛАТ 
У  ПОЛТАВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ


м. Полтава

Н А К А З

 

30.06.2011                                                                                               № 39

Про забезпечення доступу до
публічної інформації

 

На виконання Закону  України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 25.05.2011 № 218 «Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», наказу Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації від 01.06.2011 № 62 „Про забезпечення доступу до публічної інформації”,

          НАКАЗУЮ :

 1. Визначити відповідальними в Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області за організацію доступу до публічної інформації (прийом запитів на інформацію, надання консультації під час оформлення запитів на інформацію, реєстрацію, здійснення контролю за дотриманням термінів їх виконання, здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді юридичним нормам, за підготовку та надання відповіді на запити на інформацію) відділ вхідної та вихідної документації Центру.
 2.  Призначити головним реєстратором запитів на інформацію начальника відділу вхідної та вихідної документації Ванду Світлану Іванівну, а в разі її відсутності – головного спеціаліста відділу вхідної та вихідної документації Нестеренко Олену Анатоліївну.
 3. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами чи їх копіями кабінет № 115, що знаходиться в адміністративному будинку Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, 47.
 4. Затвердити:
  - Порядок подання та розгляду запиту на інформацію у Центрі  по  нарахуванню  та  здісненню  соціальних  виплат  у   Полтавській області (додаток  1);
  - форму для подання  запиту на отримання публічної інформації від запитувача в письмовому, електронному вигляді та телефаксом (додаток 2);
  - форму для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону (додаток 3);
  - форму Журналу для реєстрації запитів на інформацію (додаток 4).
 5. Заступникам начальника Центру Сітак С.Д., Мусі В.Л. організувати роботу щодо створення переліків публічної та службової інформації, наявної у структурних підрозділах Центру за напрямками роботи та підтримувати його в актуальному стані.
 6. Завідувачу сектора правового забезпечення Радюк М.М. провести реєстрацію Порядку подання та розгляду запиту на інформацію в Головному управлінні юстиції в Полтавській області.
 7. Начальнику відділу вхідної та вихідної документації Ванді С.І.:
  7.1. Запровадити систему обліку запитів на інформацію;
  7.2. Забезпечити подання письмових запитів громадянами, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями.
  7.3.  Забезпечити передачу документів по роботі із запитами на інформацію до архіву Центру, для зберігання протягом встановленого у номенклатурі справ  терміну.
 8. Архіваріусу адміністративно - господарського відділу Кузьменковій Т.М.;
  8.1. Доповнити номенклатуру справ відділу вхідної та вихідної документації переліком документів по роботі із запитами на інформацію та встановити для них строк зберігання - п’ять років;
  8.2. Забезпечити зберігання документів по роботі із запитами на інформацію впродовж встановленого терміну.
 9. Начальнику адміністративно - господарського відділу Дризі Л.І.:
  9.1. Облаштувати спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (стіл, стілець, канцелярське приладдя);
  9.2. Забезпечити виготовлення стенду для розміщення необхідної інформації щодо доступу до публічної інформації;
  9.3. Замовити та виготовити бланки запитів на інформацію, Журнал для реєстрації  запитів на інформацію.
 10. Головному  спеціалісту  по  кадрах сектора правового забезпечення Барладян М.М.:
  10.1. Внести відповідні зміни до Регламенту роботи Центру;
  10.2. Внести відповідні зміни в Положення про відділ вхідної та вихідної документації та посадові інструкції спеціалістів відділу;
  10.3. Ознайомити з цим наказом працівників Центру під розпис.
 11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Центру                                                                  Л.І. Гречаник